HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kirjekuorien tulostaminen

background image

Kirjekuorien tulostaminen

Kirjekuoria voi tulostaa käyttämällä lokeroa 1, johon mahtuu 10 kirjekuorta. Lokerosta 1 voi tulostaa monenlaisia kirjekuoria.

Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. Kokeile ensin muutaman kirjekuoren tulostamista, ennen kuin
hankit niitä suuria määriä. Tietoja kirjekuorista löytyy tuotteen CD-levyllä olevan Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

VAROITUS

Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, päällystettyjä vuorauksia, paljaita itseliimautuvia pintoja tai
muita synteettisiä materiaaleja, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tuotteelle. Älä käytä kirjekuoria, joissa on
paineherkkä liimapinta.

Kirjekuoren tulostamisen vaiheet ovat seuraavat:

1

Lataa kirjekuoret. Katso kohtaa

“Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1” sivulla 57

.

2

Siirrä kiinnitysosan vipuja. Katso kohtaa

“Kiinnitysosan vipujen siirtäminen” sivulla 58

.

3

Lähetä tulostustyö. Katso kohtaa

“Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta” sivulla 59

.

background image

5 Tulostaminen

57

Kirjekuorien tulostaminen

Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1

1

Avaa lokero 1, mutta älä vedä lokeron jatkoalustaa ulos. (Useimmat kirjekuoret
syöttyvät parhaiten ilman jatkoalustaa. Kuitenkin jotkin ylisuuret kirjekuoret
saattavat tarvita jatkoalustaa.)

2

Aseta enintään 10 kirjekuorta lokeron 1 keskelle siten, että tulostuspuoli on
ylöspäin ja postimerkkipää osoittaa kohti tuotetta. Työnnä kirjekuoret
tuotteeseen niin pitkälle kuin ne pakottamatta menevät.

3

Säädä ohjaimet niin, että ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan
taivuttamatta kirjekuoria. Varmista, että kirjekuoret mahtuvat
ohjainkielekkeiden alle.

4

Siirrä kiinnitysosan vipuja (katso kohtaa

“Kiinnitysosan vipujen siirtäminen”

sivulla 58

).

1

2

3

background image

5 Tulostaminen

58

Kirjekuorien tulostaminen

Kiinnitysosan vipujen siirtäminen

1

Siirrä tulostuslaite pois tuotteesta, jotta pääset käsiksi vasempaan luukkuun.

2

Avaa vasen luukku.

VAARA!

Vältä koskemasta viereistä vaiheessa 2 kuvattua kiinnitysyksikköä.
Kiinnitysyksikkö voi olla erittäin kuuma.

3

Etsi kaksi sinistä T-muotoista vipua ja nosta ne ylös.

4

Palauta vivut ala-asentoon, kun olet tulostanut kirjekuoren.

5

Sulje vasen luukku.

1

4

2

5

background image

5 Tulostaminen

59

Kirjekuorien tulostaminen

Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta

1

Aseta kirjekuoret lokeroon 1.

2

Määritä ohjelmasta tai ohjaimesta Lokero 1 tai Automaattinen. Voit myös valita paperilähteen.

3

Aseta kirjekuoren oikea koko ja tyyppi. Tietoja kirjekuorista löytyy tuotteen CD-levyllä olevan Esittely-oppaasta tai
osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

4

Jos ohjelma ei automaattisesti muotoile kirjekuorta, valitse tulostussuunnaksi Pysty.

VAROITUS

Älä poista tai lisää kirjekuoria tulostuksen aloituksen jälkeen. Näin vältyt paperitukoksilta.

5

Aseta marginaalit 15 mm:n etäisyydelle kirjekuoren reunasta. Paras tulostuslaatu saadaan asettamalla lähettäjän ja
vastaanottajan osoitteiden marginaalit (esillä on Commercial 10- ja DL-tyyppisissä kirjekuorissa yleensä käytetyt
osoitemarginaalit). Vältä tulostamista alueelle, jossa kolme takaläppää yhtyvät kirjekuoren takana.

6

Tietoja tulostamisesta paperin tyypin ja koon mukaan löytyy tuotteen CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

7

Valitse tulostekohteeksi lokero 1, jos kirjekuoret tulostetaan lajittelijaan tai nitovaan lajittelijaan. Valitse tulostekohteeksi
lajittelulokero, jos kirjekuoret tulostetaan monitoimiseen viimeistelylaitteeseen.

8

Kun tulostus on valmis, palauta kiinnitysosan vivut ala-asentoon.

VAROITUS

Jos vipuja ei palauteta ala-asentoon, tulostuslaatu voi olla huono vakiopaperityypeille tulostettaessa.

background image

5 Tulostaminen

60

Erikoispaperille tulostaminen