HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1

background image

Paperin syöttäminen käsin lokerosta 1

Lokerosta 1 voi tulostaa erikoispaperille (esim. kirjekuoret ja kirjelomakkeet) myös käsinsyöttöasetuksella. Jos käsinsyöttö on
valittu, tulostin tulostaa vain lokerosta 1.

Kun paperi on asetettu lokeroon 1, aseta

Lokero 1

Paperinkäsittely-valikosta

Ensimmäinen

-tilaan.

background image

5 Tulostaminen

66

Tulostaminen paperin koon ja tyypin mukaan