HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ohjaimen ominaisuuksien käyttäminen

background image

Ohjaimen ominaisuuksien käyttäminen

Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit käyttää monia tuotteen ominaisuuksia ohjaimesta. Tietoja Windowsin ohjaimien
käyttämisestä on kohdassa

“Windows-ohjaimen avaaminen” sivulla 18

.

Huomautus

Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensä ohjauspaneelin asetukset. (Sovellusohjelman asetukset
korvaavat yleensä ohjaimen asetukset.)

Tuotteen lajittelu

Tuotteen lajittelu-toiminnolla voi tulostaa useita alkuperäisiä kopioita, mistä on seuraavat edut:Verkkoliikenne vähenee.Sovellus on nopeammin käytettävissä.Kaikki asiakirjat ovat alkuperäisiä.

Tuotteen asetustietojen tallentaminen

Ohjaimien avulla voi useimmin käytetyt tuoteasetukset tallentaa oletusasetuksina. Voit esimerkiksi asettaa ohjaimen
tulostamaan Letter-kokoiselle paperille, pystysuunnassa ja automaattisella lokeron valinnalla (ensimmäisestä mahdollisesta
lokerosta).

Windows PCL 6- ja PCL 5e -ohjaimissa voi eri tulostustöille tallentaa eri tuoteasetukset. Voit esimerkiksi luoda pikasarjan,
joka tulostaa kirjekuoret tai tulostaa asiakirjan ensimmäisen sivun kirjelomakkeelle.

Ohjaimen uudet ominaisuudet

Etsi Windows-ohjaimesta asetukset Pikasarjat, Sovita koko (minkä tahansa kokoiset sivut minkä tahansa kokoiselle sivulle)
ja Vihkon tulostus tai katso lisätietoja ohjaimen ohjeesta.

Vesileiman tulostaminen

Vesileima on huomautus, kuten esim. "Huippusalainen", joka on tulostettu kunkin asiakirjan sivun taustalle. Käytettävissä
olevat toiminnot voi tarkistaa ohjaimesta. Ohjaimen käytönaikaisessa ohjeessa on lisätietoja.

Macintosh-tietokoneessa voit valita Mukautettu-asetuksen ja määrittää tekstin ohjaimen version mukaan.

background image

5 Tulostaminen

63

Erilainen ensimmäinen sivu