HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Perusohjeita tulostamiseen

background image

Perusohjeita tulostamiseen

Tässä osassa käsitellään tulostuksen perustoimintoja, joita tarvitaan, kun tuotteen asetukset määritetään tämän tuotteen
ohjaimesta (Windows) tai Apple LaserWriterista (Macintosh). Jos se vain on mahdollista, yritä määrittää tuotteen asetukset
ohjelmasta, josta tulostat, tai Tulosta-valintaikkunasta. Asetukset voi määrittää useimmista Windows- ja
Macintosh-ohjelmista. Jos asetus ei ole käytettävissä ohjelmasta tai ohjaimesta, se on määritettävä ohjauspaneelista.

Tulostaminen

1

Varmista, että tuotteeseen on asetettu paperia. Katso lisätietoja tuotteen CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai
osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

ja kohdasta

“Materiaalin suuntaaminen” sivulla 47

.

2

Jos olet asettanut mukautetun kokoista paperia lokeroon 2, lokeroon 3 tai lokeroon 4 tai jos olet asettanut minkä tahansa
kokoista paperia lokeroon 1, aseta lokero tunnistamaan käytetyn paperin koko. Katso lisätietoja tuotteen CD-levyllä
olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

3

Aseta paperikoko.Windowsissa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai Tulosta. Jos valitsit Tulosta, varmista, että tämä tuote
on valittuna, ja valitse sitten Ominaisuudet.Macintosh-tietokoneessa: Valitse Arkisto-valikosta Sivun asetukset. Varmista, että tämä tuote on valittu.

4

Valitse paperikoko-laatikosta yksi seuraavista:Käytetylle paperikoolle määritetty nimi.Mukautettu

5

Valitse tulostussuunta, kuten Pysty tai Vaaka.

6

Jos ohjain ei ole vielä avoinna, valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse Windows-ohjelmissa myös Ominaisuudet.

background image

5 Tulostaminen

55

Perusohjeita tulostamiseen

7

Valitse lokero, josta haluat tulostaa, tai paperin tyyppi ja koko paperilähde-laatikosta. Katso kohtaa

“Tulostaminen

paperin koon ja tyypin mukaan” sivulla 66

.

8

Valitse muut haluamasi asetukset, kuten kaksipuolisuus, vesileimat tai erilainen ensimmäinen sivu. Lisätietoja näistä
asetuksista löytyy tämän osan tehtävistä.

9

Oletustulostekohde on vakiosyöttölokero. Käytä tätä kohdetta useimmille materiaalityypeille, mukaan lukien tarrat, kalvot
ja paksu paperi. Voit myös valita tulostuksen lisälaitteen, kuten lajittelijan tai nitovan lajittelijan.

10

Tulosta työ valitsemalla Tulosta-komento.

background image

5 Tulostaminen

56

Tulostelokeron valitseminen