HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut

background image

Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut

Jos käytät jatkuvasti useantyyppistä paperia, voit asettaa jokaiselle tyypille tietyn lokeron. Näin ei tarvitse tarkastaa joka
ker ta ennen tulostamista, mitä paperia on asetettu kuhunkin lokeroon. Tästä on hyötyä varsinkin, jos tuote on yhteiskäytössä
ja useampi kuin yksi henkilö lisää tai poistaa paperia.

Kun tulostat paperin tyypin ja koon mukaan, varmista, että tulostustyö tulostuu aina halutulle paperille.

Tarkista paperin pakkaus, jos olet epävarma paperityypistä. Lisätietoja tuetuista paperityypeistä löytyy tuotteen CD-levyllä
olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

Huomautus

Tyyppi- ja kokoasetukset voi määrittää myös HP Web Jetadmin -verkko-ohjelmasta. Katso ohjaimen käytönaikaista
ohjetta.

background image

5 Tulostaminen

67

Tulostaminen paperin koon ja tyypin mukaan

Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan

Huomautus

Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Sovellusohjelman asetukset korvaavat
yleensä ohjaimen asetukset.)

1

Lataa ja säädä lokerot. (Katso lisätietoja tuotteen CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.)

2

Valitse graafisesta kosketusnäytöstä Valikko ja sitten

Paperinkäsittely

.

3

Valitse jokin seuraavista toimintatavoista:Jos haluat asettaa tuotteen vetämään automaattisesti lokerossa 1 olevan asetetun tyyppistä ja kokoista paperia, aseta

Lokeron 1 tilaksi Ensimmäinen.Jos haluat tulostaa tyypin ja koon mukaan lokerosta 1 ja asettaa tuotteen pyytämään paperia ennen tulostusta, aseta
Lokeron tilaksi Kasetti. Valitse

Lokero 1 koko

ja valitse

ladattu koko. Valitse

Lokero 1 tyyppi

ja valitse

materiaalityyppi.Jos haluat tulostaa tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4, kun lokeroon on asetettu normaalin
kokoista paperia, aseta tyyppi. Koko havaitaan automaattisesti.Jos haluat tulostaa tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4, kun lokeroon on asetettu
mukautetun kokoista paperia, aseta koko ja tyyppi. Valitse kooksi Mukautettu ja aseta sitten arvot käyttämällä
syöttöalustan ohjaimien mittoja.

4

Valitse ohjelmasta tai ohjaimesta paperin tyyppi ja koko.

Tyypin ja koon mukainen tulostus voi edellyttää lokeron 1 tyhjentämistä tai sulkemista. Lokeron 1 voi myös asettaa
Kasetti-tilaan. Katso lisätietoja kohdasta

“Paperinkäsittelyvalikko” sivulla 192

.

background image

5 Tulostaminen

68

Työn säilytystoiminnot