HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Työn tulostaminen käyttämällä FIR-vastaanotinta

background image

Työn tulostaminen käyttämällä FIR-vastaanotinta

Työn koon mukaan tulostaminen HP Fast InfraRed -vastaanottimella voi olla hitaampaa kuin suoraan rinnakkaisporttiin
yhdistetyn kaapelin kautta tulostaminen.

Työn tulostaminen

1

Sijoita kannettava tietokone (tai muu kannettava laite, jossa on
IrDA-yhteensopiva FIR-ikkuna) enintään yhden metrin etäisyydelle
HP FIR -yhteydestä. FIR-ikkuna täytyy sijoittaa niin, että se on 15
asteen kulmassa tuotteeseen nähden. Näin varmistetaan hyvä
tulostusyhteys.

Huomautus

Varmista, että lähettävä portti on kantomatkan sisällä ja porttien välillä ei ole
mitään (kuten kättä, paperia, auringonvaloa), mikä estäisi yhteyden. Näin
varmistat, että yhteys ei katkea tulostuksen aikana.

2

Tulosta työ. HP Fast InfraRed -vastaanottimen tilavalo syttyy ja hetken
kuluttua ohjauspaneelissa näkyy

KÄSITELLÄÄN TYÖTÄ

.

Jos tilavalo ei syty, kohdista HP Fast InfraRed -vastaanotin lähettävän laitteen FIR-portin kanssa, lähetä työ uudestaan ja
säilytä kaikkien laitteiden kohdistus. Jos laitetta täytyy siir tää (esim. paperin lisäämistä varten), älä siirrä sitä toiminta-alueen
ulkopuolelle, jotta yhteys säilyisi.

Jos yhteys katkeaa, ennen kuin tulostus on suoritettu loppuun, HP Fast InfraRed -vastaanottimen tilailmaisimen valo
sammuu. Voit korjata katkon 40 sekunnin kuluessa ja jatkaa työtä. Jos yhteys palaa tämän ajan kuluessa, tilailmaisimen valo
syttyy uudelleen.

background image

5 Tulostaminen

80

Tulostuksen keskeyttäminen ja jatkaminen