HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tulostekohteen valitseminen

background image

Tulostekohteen valitseminen

Voit valita tulostekohteen (lokeron) ohjelmasta tai ohjaimesta. (Valintojen tekemistapa vaihtelee ohjelman ja ohjaimen
mukaan.) Jos tulostekohdetta ei voi valita ohjelmasta tai ohjaimesta, aseta oletustulostelokero ohjauspaneelista.

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista

1

Valitse Valikko.

2

Valitse

Määritä laite

.

3

Valitse

Tulostaminen

.

4

Siirry kohtaan

Paperin kohde

ja tarkista tulostelokeron asetukset valitsemalla

Paperin kohde

.

5

Siirry haluamasi tulostuslokeron tai -laitteen kohdalle ja valitse OK. Valitun kohteen vieressä näkyy tähtimerkki (

*

).