HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tulostuksen keskeyttäminen ja jatkaminen

background image

Tulostuksen keskeyttäminen ja jatkaminen

Työn keskeytys ja jatko -toiminnolla voidaan tilapäisesti pysäyttää sillä hetkellä tulostuva työ toisen, FIR-liitännällä
tulostettavan työn tulostamista var ten. Kun FIR-liitännällä tulostettava työ on tulostettu loppuun, jatketaan keskeytetyn työn
tulostamista.

Tulostuva työ keskeytetään muodostamalla yhteys tuotteen FIR-por ttiin ja lähettämällä työ tuotteeseen. Tuote lopettaa
käsiteltävänä olevan työn tulostamisen, kun se tulee työn loppuun. Sitten tuote tulostaa FIR-yhteyden kautta lähetetyn työn.
Kun tuote on tulostanut tämän työn, se jatkaa alkuperäisen työn tulostamista kohdasta, jossa työ jäi kesken.

background image

5 Tulostaminen

81

Vihkojen tekeminen