HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

background image

Työn tarkistaminen ja säilyttäminen

Tarkistus ja säilytys -toiminnolla työstä tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa sen jälkeen työstä
lisäkopioita.

Voit tallentaa työn pysyvästi (ja estää tuotetta poistamasta sitä, kun tilaa tarvitaan jotakin muuta tarkoitusta varten)
valitsemalla Tallennettu työ -asetuksen ohjaimesta.

Tarkista ja säilytä -työn luominen

VAROITUS

Jos tuote tarvitsee lisätilaa uusien tarkista ja säilytä -töiden tallentamiseen, se poistaa vanhoja tarkista ja säilytä -töitä
aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa työn pysyvästi (ja estää tuotetta poistamasta sitä, kun tilaa tarvitaan jotakin
muuta tarkoitusta varten) valitsemalla Tarkista ja säilytä -asetuksen sijasta Tallennettu työ -asetuksen.

Valitse ohjaimesta Tarkista ja säilytä -asetus ja kirjoita käyttäjänimi ja työn nimi.

Tuote tulostaa yhden kopion tarkistusta var ten. Katso sitten kohtaa

“Säilytetyn työn jäljellä olevien kopioiden tulostaminen”

sivulla 76

.