HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Vihkojen tekeminen

background image

Vihkojen tekeminen

Vihkoja voi tulostaa helposti käyttämällä tulostuslaitteeksi valittua monitoimista viimeistelylaitetta.

Vihkojen tulostaminen on käytössä joidenkin ohjelmien kautta (esim. Desktop publishing -ohjelmat). Tietoja vihkojen
luomisesta saat ohjelman mukana tulleesta käyttöoppaasta.

Jos käytät ohjelmaa, jolla ei voi tehdä vihkoja, voit luoda vihkoja HP:n ohjaimien avulla.

Huomautus

HP suosittelee, että käytät ohjelmaa asiakirjan valmistelemiseen sekä esikatselemiseen tulostusta var ten. Tämän
jälkeen voit käyttää HP:n ohjainta vihkon tulostamiseen ja satulanidontaan.

Vihkon luomisessa ohjaimella on kolme vaihetta:Vihkon valmisteleminen: Järjestä arkin sivut (vihkon taitto) vihkon luomiseksi. Voit taittaa asiakirjan ohjelmassa tai
käyttää HP:n ohjaimen vihkotulostustoimintoa.Kannen lisääminen: Lisää vihkoon kansi valitsemalla ensimmäiseksi sivuksi erilainen paperityyppi. Voit lisätä vihkoon
myös kannen, joka on samaa paperityyppiä. Vihkon kannen tulee olla samankokoinen kuin vihkon muut arkit. Kansi voi
kuitenkin olla eri painoinen kuin muut vihkon arkit.Satulanidonta: Paperi täytyy syöttää lyhyt reuna edellä. Monitoiminen viimeistelylaite nitoo vihkon keskeltä
(satulanidonta). Jos vihkossa on vain yksi arkki, viimeistelylaite taittaa arkin, mutta ei nido sitä. Jos vihkossa on
enemmän kuin yksi arkki, viimeistelylaite nitoo ja taittaa enintään 10 arkkia vihkoa kohti.

Monitoimisen viimeistelylaitteen vihkontulostustoiminnon avulla voi taittaa vihkot ja käyttää satulanidontaa seuraavilla
paperiko'oilla:A3A4LetterLegalLedger

Lisätietoja vihkojen tekemisestä saat monitoimisen viimeistelylaitteen käyttöoppaasta osoitteessa

www.hp.com/lj9000

.

background image

6 Hoito-ohjeet

82

Yleistä

6