HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Yksityisen työn tulostaminen

background image

Yksityisen työn tulostaminen

Yksityisen tulostustoiminnon avulla voi määrittää, että työtä ei tulosteta, ennen kuin se vapautetaan antamalla
ohjauspaneelista nelinumeroinen tunnusluku (PIN, Personal Identification Number). PIN-tunnus määritetään ohjaimesta ja se
lähetetään tuotteeseen tulostustyön mukana.

Yksityisten töiden luominen

Kun määrität työn yksityiseksi ohjaimesta, valitse Yksityinen työ ja kirjoita käyttäjänimi, työn nimi ja nelinumeroinen
PIN-tunnus. Työtä ei tulosteta, ennen kuin PIN-koodi on kirjoitettu ohjauspaneeliin.

Yksityisten töiden vapauttaminen

Voit tulostaa yksityisen työn ohjauspaneelista.