HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - PCL 5e -fonttien valitseminen

background image

PCL 5e -fonttien valitseminen

Tulostamalla PCL-fonttiluettelon voit tarkistaa kunkin sisäisen fontin komennon (katso

“PCL- tai PS-fonttiluettelo” sivulla 175

).

Seuraavassa on esimerkkirivi. Huomaa kaksi muuttujaruutua, joihin annetaan merkistö ja pistekoko.

Jos ruutuihin ei anneta arvoja, tuote käyttää oletusarvoja. Jos esimerkiksi haluat merkistön, joka sisältää viivanpiir tomerkit,
valitse merkistöksi 10U (PC-8) tai 12U (PC-850). Muita tavallisimpia merkistöjä on lueteltu taulukossa kohdassa

“Fontin

valitseminen” sivulla 236

.

Huomautus

Fontit ovat välistykseltään joko ”kiinteitä” tai ”suhteutettuja”. Tuotteessa on sekä kiinteitä fontteja (Courier, Letter
Gothic ja Lineprinter) että suhteutettuja fontteja (CG Times, Arial, Times New Roman ja muita).

Kiinteävälisiä fontteja käytetään tavallisesti sellaisissa sovelluksissa, joissa on tärkeää säilyttää sarakkeiden
pystysuuntainen kohdistus, esimerkiksi taulukkolaskennassa ja tietokannoissa. Fontteja, joissa on suhteutetut välit,
käytetään yleisesti tekstinkäsittelyohjelmissa.

background image

D Tulostinkomennot

233

Yleiset PCL 5e -tulostinkomennot