HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ohjausmerkkijonojen yhdistäminen

background image

Ohjausmerkkijonojen yhdistäminen

Ohjausmerkit (Escape-koodit) voidaan yhdistää yhdeksi ohjausmerkkijonoksi. Ohjausmerkkijonojen yhdistämisessä on
noudatettava seuraavaa kolmea tärkeää sääntöä:

1

Kaksi ensimmäistä ohjausmerkin jälkeistä merkkiä (parametrisoitu ja ryhmämerkki) tulee olla samat kaikissa
yhdistettävissä komennoissa.

2

Kun ohjausmerkkijonoja yhdistetään, iso kirjain (loppumerkki) muutetaan kussakin ohjausmerkkijonossa pieneksi
kirjaimeksi.

3

Yhdistetyn ohjausmerkkijonon viimeisen merkin täytyy olla iso kirjain.

Seuraavalla ohjausmerkkijonolla tuote ohjataan valitsemaan Legal-kokoinen paperi, vaakasuunta ja kahdeksan riviä tuumalle:

Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

Seuraava ohjausmerkkijono lähettää samat tulostinkomennot yhdistämällä ne lyhyemmäksi merkkijonoksi:

Ec&l3a1o8D

background image

D Tulostinkomennot

232

PCL 5e -fonttien valitseminen