HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Muistin asennuksen tarkistaminen

background image

Muistin asennuksen tarkistaminen

Varmista DIMM-moduulien oikea asennus seuraavien toimien avulla:

1

Tarkasta, että ohjauspaneelissa näkyy

VALMIS

, kun virta on kytketty. Jos esiin tulee virheviesti, DIMM-moduuli on saatettu

asentaa väärin.

2

Tulosta asetukset.

3

Vertaa asetussivun muistitietoja ennen DIMM-moduulin asennusta tulostetun asetussivun tietoihin. Jos muistin määrä ei
ole lisääntynyt, on saattanut tapahtua jokin seuraavista:DIMM-moduulia ei ole asennettu oikein. Suorita asennus uudelleen.DIMM-moduuli on viallinen. Yritä asentaa uusi DIMM-moduuli tai asenna moduuli eri por ttiin.

Huomautus

Jos asensit tulostinkielen (muodon), tarkasta asetussivun kohta Asennetut tulostinkielet ja lisävarusteet. Uuden
tulostinkielen tulisi näkyä tässä kohdassa.

background image

C Tuotteen muisti ja sen laajentaminen

226

Resurssien säästäminen (pysyvät resurssit)