HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Muistin asentaminen

background image

Muistin asentaminen

Alla on annettu lisämuistin asennusohjeet. Tulosta ensiksi tuotteen kokoonpano (valitse Valikko, Tiedot, Tulosta asetukset,
OK). Kokoonpanosta näkyy, kuinka paljon muistia tuotteessa on jo ennestään. Taulukosta näet jokaisen DIMM-paikan
enimmäismuistin määrän.

Asetussivun
porttitarra

Alustuslevyn
porttitarra

Kuvaus

Paikka 1

J1

Flash-laiteohjelmisto

Paikka 2

J2

128 Mt

Paikka 3

J3

128 Mt

Paikka 4

J4

128 Mt

Yhteensä

384 Mt

background image

C Tuotteen muisti ja sen laajentaminen

222

Muistin asentaminen

VAROITUS

Staattinen sähkö voi vahingoittaa DIMM-moduuleja. Kun käsittelet DIMM-moduuleja,
käytä antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen
pakkauksen pintaa ja sen jälkeen tuotteen paljasta metallipintaa.

DIMM-moduulien asentaminen

1

Jos et ole vielä tulostanut tuotteen kokoonpanoa, tee se ennen muistin
lisäämistä. Kokoopanosta näkyy, kuinka paljon tuotteeseen on jo asennettu
muistia.

2

Katkaise virta. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke kaapelit irti.

3

Löysennä tuotteen takana olevat kaksi kiinnitysruuvia.

3

2

background image

C Tuotteen muisti ja sen laajentaminen

223

Muistin asentaminen

4

Tartu ruuveihin ja vedä alustuslevy ulos. Aseta se tasaiselle, sähköä
johtamattomalle pinnalle.

5

Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pidä DIMM-moduulista
kiinni niin, että sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa.
Kohdista DIMM-moduulin kolot DIMM-paikkaan. (Tarkista, että DIMM-paikan
kummallakin puolella olevat lukot ovat auki tai ulospäin.)

Jokaisen DIMM-paikan enimmäismuistin määrän näet kohdasta

“Muistin

asentaminen” sivulla 221

.

6

Paina DIMM-moduuli suoraan kor ttipaikkaan (paina lujasti). Varmista, että
DIMM-moduulin kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat sisäänpäin
paikoilleen. (Kun poistat DIMM-moduulin, lukot täytyy vapauttaa.)

6

4

5

background image

C Tuotteen muisti ja sen laajentaminen

224

Muistin asentaminen

7

Työnnä alustuslevy takaisin ja kiristä ruuvit.

8

Kytke vir tajohto ja kiinnitä kaikki kaapelit. Kytke vir ta.

8

7

background image

C Tuotteen muisti ja sen laajentaminen

225

Muistin asennuksen tarkistaminen