HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Asetussivu

background image

Asetussivu

Katso laitteen senhetkiset asetukset asetussivulta. Asetussivulta saat myös apua tulostinongelmien vianmäärityksessä ja
valinnaisten lisävarusteiden asennuksen tarkistamisessa (esim. muisti [DIMM-moduulit], paperilokerot ja laitekielet).

Huomautus

Jos HP Jetdirect -tulostinpalvelin on asennettu, HP Jetdirect -asetussivu tulostuu myös.

Asetussivulla on seuraavat tiedot:

1

Laitetiedot-kohdassa on sarjanumero, sivumäärä ja muita tietoja laitteesta.

2

Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintöjen määrä, näytettävien virhemerkintöjen enimmäismäärä ja
viimeiset kolme virhemerkintää. Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n
asiakastuki voi ratkaista mahdollisia laiteongelmia.

3

Asennetut kirjoitinkielet ja asetukset -kohdassa on kaikki asennetut laitekielet (esimerkiksi PCL ja PS) sekä kuhunkin
DIMM- ja EIO-paikkaan asennetut lisävarusteet.

4

Muisti-kohdassa on tietoja laitteen muistista, PCL-ohjaimen työmuistista (DWS), I/O -puskuroinnista ja Resurssien
säästöstä.

5

Tietoturva-kohdassa on ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasana ja levyasema.

1

2

3

4

5

6

background image

7 Vianmääritys

172

Laitteen asetusten tarkistaminen

6

Paperilokerot ja lisävarusteet -kohdassa on kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja asennetut paperinkäsittelyn
lisävarusteet.

Huomautus

Esimerkkitulosteen numerot vastaavat laiteviestien numeroita. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa
Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.) Asetussivun sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä

valinnaisia varusteita laitteeseen on asennettu.

background image

7 Vianmääritys

173

Laitteen asetusten tarkistaminen