HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - PCL- tai PS-fonttiluettelo

background image

PCL- tai PS-fonttiluettelo

Fonttiluettelosta näkee, mitkä fontit laitteeseen on asennettu. (Fonttiluetteloista näkyy myös, mitkä fontit ovat sisäiset
kiintolevyllä tai Flash-DIMM-moduulissa.)

PS-fonttisivulla näkyvät asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot löytyvät PCL-fonttisivulta:Fontti näyttää fontin nimen ja esimerkit.Askel/Piste näyttää fontin askelluksen tai pistekoon.Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) käytetään määrätyn fontin valitsemisessa. (Katso fonttisivun
alaosassa olevaa selitettä.)

Huomautus

Vaiheittaisia tulostinkomentojen käyttöohjeita MS-DOS-ohjelmien fontin valitsemista var ten on kohdassa

“Yleiset PCL

5e -tulostinkomennot” sivulla 233

.Fontti # on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Älä sekoita fonttinumeroa
fonttitunnukseen (font ID), joka kuvataan alla. Numero tarkoittaa DIMM-moduulin paikkaa, johon fontti on tallennettu.LADATT: Ladatut fontit, jotka säilyvät laitteessa kunnes niiden tilalle ladataan toisia fontteja tai laitteesta katkaistaan
virta.SISÄINEN: Fontit, jotka on tallennettu pysyvästi laitteeseen.Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmistosta.

background image

7 Vianmääritys

176

Laitteen asetusten tarkistaminen