HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Valikkokartta

background image

Valikkokartta

Kun haluat nähdä nykyiset valikkoasetukset ja ohjauspaneelista saatavilla olevat valinnat, tulosta ohjauspaneelin
valikkoluettelo.

1

Valitse Valikko.

2

Valitse

Tiedot

.

3

Valitse

Valikko

.

4

Valitse

Tulosta valikkoluettelo

.

5

Valitse OK.

Monet näistä arvoista voidaan korvata ohjaimesta tai ohjelmasta. Säilytä valikkoluetteloa laitteen lähellä.

Valikkoluettelon sisältö vaihtelee sen mukaan, mitä valinnaisia varusteita laitteeseen on asennettu. Täydellinen luettelo
ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista arvoista on kohdassa

“Ohjauspaneelin valikot” sivulla 188

. Ohjeita

ohjauspaneelin asetusten muuttamisesta on kohdassa

“Ohjauspaneelin valikot” sivulla 188

.

background image

7 Vianmääritys

171

Laitteen asetusten tarkistaminen