HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Paperiratatestin tulostaminen

background image

Paperiratatestin tulostaminen

Paperiratatestillä voidaan tarkistaa, että eri paperiradat toimivat. Testillä voidaan myös määrittää lokeron asetusten
aiheuttamia ongelmia.

Paperiratatestin tulostaminen

1

Valitse Valikko.

2

Siirry kohtaan

Määritä asetukset

.

3

Siirry kohtaan

Diagnostiikka

.

4

Siirry kohtaan

Määritä paperiratatesti

ja valitse OK.

5

Määritä testattava syöttölokero, tulostelokero, kaksipuolisen tulostuksen lisälaite (jos käytössä) ja kopioiden määrä ja
valitse sitten OK. Kun viimeinen asetus on valittu, paperiratatesti käynnistyy automaattisesti.

background image

7 Vianmääritys

180

background image

A Tekniset tiedot

181

Yleistä

A