HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tukosten poistaminen

background image

Tukosten poistaminen

Jos laitteen ohjauspaneelissa ilmoitetaan paperitukoksesta, tarkasta, onko paperia jäänyt seuraavassa kuvassa osoitettuihin
kohtiin. Paperia kannattaa etsiä myös muista kuin paperitukosviestin osoittamista paikoista. Jos paperitukoksen paikka ei käy
heti ilmi, katso ensin etuluukun alueelta.

Katsottuasi kuvaa voit ryhtyä poistamaan tukosta. Kun poistat paperitukoksia, ole erittäin varovainen, ettet revi paperia. Jos
laitteeseen jää pienikin pala paperia, se voi aiheuttaa lisää tukoksia. Jos paperitukokset ovat toistuva ongelma, katso
lisätietoja kohdasta

“Toistuvien paperitukosten poistaminen” sivulla 115

.

Huomautus

Paperitukoksen jälkeen laitteeseen voi jäädä ylimääräistä väriainetta, joka huonontaa tulosteiden ja kopioiden laatua.
Ongelman pitäisi poistua muutaman arkin tulostuksen jälkeen.

background image

7 Vianmääritys

95

Tukosten poistaminen

Tukoksen paikat

Lokero 1

Oikea luukku

Pystysuuntaisen siirron luukku

Lokero 4

Lokerot 2 ja 3

Vasen luukku
(tulostuslaitteen
takana)

Tulostuslaite

Etuluukun ja
väriainekasetin alue

Automaattinen
asiakirjansyöttölaite

Lokero 1

Kääntöyksikkö
(kirjoittimen sisällä)

Lokero 2

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp
ja 3 000 arkin nitova lajittelulaite

background image

7 Vianmääritys

96

Tukosten poistaminen