HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Paperitukosten poistaminen tulostealueelta

background image

Paperitukosten poistaminen tulostealueelta

Tukosten poistaminen lajittelulaitteesta tai nitovasta lajittelulaitteesta

1

Jos tukos ulottuu tulostealueelle asti, vedä paperi ulos laitteesta suoraan,
hitaasti ja varovasti, ettei se repeä.

2

Vedä tulostuslaitetta poispäin laitteesta.

3

Nosta lajittelulaitteen lokerossa 2 oleva lanka ja vedä varovasti ulos alueella
olevat paperit. Jos käytössä on nitova lajittelulaite, toimi seuraavasti. Vedä
varovasti ulos nitovan lajittelulaitteen tulostelokeroalueelta mahdollisesti
ulostyöntyvät paperit.

Huomautus

Vain lajittelulaitteen lokerossa 2 on lanka.

4

Etsi kääntöalueella oleva vihreä kädensija ja nosta kädensijaa.

1

2

3

4

background image

7 Vianmääritys

103

Tukosten poistaminen

5

Poista varovasti kaikki kääntöalueella olevat paperit.

VAARA!

Älä koske kääntöalueeseen. Kiinnitysyksikkö voi olla erittäin kuuma.

6

Etsi paperiratamoduulissa oleva vihreä kädensija ja vedä alas kädensijaa.

7

Poista varovasti kaikki paperiratamoduulissa olevat paperit.

8

Sulje kaikki auki olevat luukut. Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.

5

6

8

background image

7 Vianmääritys

104

Tukosten poistaminen

Paperitukosten poistaminen monitoimisesta viimeistelylaitteesta

1

Avaa viimeistelylaitteen kansi.

2

Vedä paperi suoraan ulos viimeistelylaitteesta hitaasti ja varovasti, jotta se ei
repeä.

3

Sulje viimeistelylaitteen kansi.

4

Vedä viimeistelylaite poispäin laitteesta.

2

1

3

4

background image

7 Vianmääritys

105

Tukosten poistaminen

5

Poista varovasti paperi tulostimen tulostusalueelta.

6

Poista varovasti paperi viimeistelylaitteen syöttöalueelta.

7

Avaa nitojan luukku.

8

Poista vihkotukos kääntämällä pohjan vihreää nuppia myötäpäivään ja poista
vihko.

6

5

7

8

background image

7 Vianmääritys

106

Tukosten poistaminen

9

Sulje nitojan luukku.

10

Kiinnitä viimeistelylaite uudelleen.

10

9

background image

7 Vianmääritys

107

Tukosten poistaminen

Tukosten poistaminen vasemmasta luukusta (kiinnitysosan alueelta)

1

Siirrä tulostuslaite poispäin laitteesta, jotta voit avata vasemman luukun.

2

Avaa vasen luukku.

VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi olla
erittäin kuuma.

3

Jos tällä alueella on juuttunutta tai repeytynyttä paperia, vedä se pois laitteesta.

4

Paina vihreä kieleke alas ja tarkista huolellisesti, onko paperia jumissa. Poista
huolellisesti kaikki repeytyneet paperipalaset.

5

Sulje vasen luukku. Työnnä tulostuslaite takaisin paikoilleen.

1

4

5

2

background image

7 Vianmääritys

108

Tukosten poistaminen

Nitojan tukoksen poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta

Huomautus

Ohjauspaneelissa näkyy viesti

TUKOS NITOJASSA

.

1

Vedä nitova lajittelulaite ir ti laitteesta.

2

Avaa nitojan luukku.

3

Vedä kasetti ulos.

4

Vedä vihreällä pisteellä merkittyä vipua ylöspäin.

1

2

3

4

background image

7 Vianmääritys

109

Tukosten poistaminen

5

Irrota vahingoittunut niitti.

6

Vedä vihreällä pisteellä merkittyä vipua alaspäin.

7

Aseta niittikasetti takaisin paikoilleen.

8

Sulje nitojan luukku.

7

5

6

7

8

background image

7 Vianmääritys

110

Tukosten poistaminen

9

Kiinnitä nitova lajittelulaite takaisin laitteeseen.

Huomautus

Nitojan on latauduttava uudelleen tukoksen poistamisen jälkeen, joten se ei
välttämättä nido ensimmäisiä asiakirjoja (enintään viisi asiakirjaa jää
nitomatta). Jos tulostustyö on lähetetty ja nitoja on tukossa tai niitit ovat
lopussa, työ tulostuu siitä huolimatta, kunhan tulostelokeron polkua ei
katkaista.

7

9

background image

7 Vianmääritys

111

Tukosten poistaminen

Nitojan tukoksen poistaminen monitoimisesta viimeistelylaitteesta

1

Avaa nitojan luukku.

2

Vedä nitojaa itseäsi kohti.

3

Käännä suur ta vihreää nuppia, kunnes nitojan ikkunaan tulee sininen piste.

4

Käännä nitojan päällä olevaa pientä vihreää nuppia vastapäivään, kunnes
niittikasetti liikkuu nitojan vasemmalle puolelle.

VAROITUS

Nitojan ikkunaan täytyy tulla sininen piste, ennen kuin niittikasetin voi
poistaa. Jos niittikasetti yritetään poistaa, ennen kuin sininen piste tulee
ikkunaan, viimeistelylaite voi vahingoittua.

1

2

3

4

background image

7 Vianmääritys

112

Tukosten poistaminen

5

Poista niittikasetti.

6

Vedä vihreällä pisteellä merkittyä vipua ylöspäin.

7

Irrota vahingoittunut niitti.

8

Vedä vihreällä pisteellä merkittyä vipua alaspäin.

5

6

7

8

background image

7 Vianmääritys

113

Tukosten poistaminen

9

Aseta niittikasetti takaisin paikoilleen.

10

Työnnä nitoja viimeistelylaitteeseen.

11

Sulje nitojan luukku.

9

10

11

background image

7 Vianmääritys

114

Tukosten poistaminen

Nitojan tukos voi joskus olla nitojan pään yläosassa.

1

Poista niittitukos monitoimisesta viimeistelylaitteesta vaiheiden 1–4 mukaan.
(Lisätietoja on sivulla

111

.)

2

Etsi vahingoittunut niitti nitojan takaa ja poista se.

3

Poista niittitukos monitoimisesta viimeistelylaitteesta vaiheiden 10-11 mukaan.
(Lisätietoja on sivulla

111

.)

2

background image

7 Vianmääritys

115

Tukosten poistaminen