HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä)

background image

Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta (kääntöyksiköstä)

Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteesta

1

Jos käytössä on tulostuslaite, irrota se ensin laitteesta, jotta pääset käsiksi
vasempaan luukkuun.

2

Avaa vasen luukku ja vedä mahdolliset paperit varovasti ulos.

VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi
olla erittäin kuuma.

3

Irrota kaksipuolisen tulostuksen lisälaite painamalla vihreää vipua ja vetämällä
laitetta ulos, kunnes se pysähtyy.

4

Poista mahdollinen paperi nostamalla kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen
kahta vihreää vipua.

5

Avaa etuluukku.

4

1

2

5

background image

7 Vianmääritys

101

Tukosten poistaminen

6

Tarkista, onko kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit laitteesta. Varo, ettei
paperi repeä.

7

Työnnä kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta takaisin paikoilleen, kunnes se
lukittuu.

8

Sulje kaikki auki olevat luukut. Työnnä tulostuslaite takaisin paikalleen.

6

7

background image

7 Vianmääritys

102

Tukosten poistaminen