HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

background image

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Kun korjaat tulostuslaatuongelmia, tarkista ensin, ilmeneekö kuvavirhe sekä kopioitaessa että tulostettaessa vai vain
kopioitaessa. Jos kuvavirhe ilmenee vain kopioitaessa, katso lisätietoja kohdasta

“Asiakirjansyöttölaitteen puhdistaminen”

sivulla 83

tai

“Skannerin lasin puhdistaminen” sivulla 88

.

Jos kuvavirhe ilmenee vain tulostettaessa, määritä tulostuslaatuongelma kuvavirhetaulukon esimerkkien avulla ja katso
vastaavilta sivuilta vianmääritys.

Huomautus

Alla olevat esimerkit käsittelevät Letter-kokoista paperia, joka on mennyt laitteen läpi pitkä reuna edellä. (Jos paperi
on mennyt laitteen läpi lyhyt reuna edellä, viivat ja toistuvat viat ovat pystysuuntaisia eivätkä vaakasuuntaisia.)

Kuvavirhetaulukko

Lisätietoja on
kohdassa

“Vaalea tai
haalistunut
tulostusjälki”
sivulla 142

Lisätietoja on
kohdassa

“Pilkut”
sivulla 142

Lisätietoja on
kohdassa

“Häipymät”
sivulla 142

Lisätietoja on
kohdassa

“Viivat”
sivulla 142

background image

7 Vianmääritys

141

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Kuvavirhetaulukko

Lisätietoja on
kohdassa

“Harmaa tausta”
sivulla 143

Lisätietoja on
kohdassa

“Väriainetahrat”
sivulla 143

Lisätietoja on
kohdassa

“Kiinnittymätön
väriaine”
sivulla 144

Lisätietoja on
kohdassa

“Toistuvat jäljet”
sivulla 144

Lisätietoja on
kohdassa

“Epämuotoiset
merkit”
sivulla 144

Lisätietoja on
kohdassa

“Tulostus
vinossa”
sivulla 145

Lisätietoja on
kohdassa

“Käpristymät
tai aaltoilu”
sivulla 145

Lisätietoja on
kohdassa

“Rypyt

tai taittumat”
sivulla 145

background image

7 Vianmääritys

142

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Vaalea tai haalistunut tulostusjälkiVäriaine voi olla vähissä mustekasetissa. Vaihda mustekasetti.Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)Mustekasetti voi olla melkein tyhjä. Vaihda mustekasetti.

Pilkut

Tukoksen selvittämisen jälkeen sivulle saattaa ilmestyä pilkkuja.Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Jos pilkkuja ilmaantuu usein, tulosta automaattinen puhdistussivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Puhdistussivun käyttö”

sivulla 92

.)Puhdista laitteen sisäpuoli (lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

) ja puhdista kiinnitysosa tulostamalla manuaalinen puhdistussivu (katso

“Puhdistussivun

käyttö” sivulla 92

).Yritä käyttää erityyppistä paperia.Tarkista mustekasetin tiiviys. Jos mustekasetti vuotaa, vaihda se.

HäipymätTarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Jos paperi on karkeaa ja väriaine ir toaa paperista helposti, kokeile kiinnitysosan tilaa Korkea 1 tai Korkea 2 tai käytä
sileämpää paperia.Yritä käyttää erityyppistä paperia.

ViivatTulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Puhdista laitteen sisäpuoli (lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

) ja puhdista kiinnitysosa tulostamalla manuaalinen puhdistussivu (katso

“Puhdistussivun

käyttö” sivulla 92

).

background image

7 Vianmääritys

143

Tulosteen laatuongelmien korjaaminenVaihda mustekasetti.Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Harmaa taustaÄlä käytä paperia, joka on jo mennyt laitteen läpi.Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Voit myös kääntää paperia 180

°

.Pienennä värimäärän asetusta laitteen ohjauspaneelin Tulostuslaatu-valikossa. (Lisätietoja on kohdassa

“Tulostuslaatu-alivalikko” sivulla 205

.)Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Vaihda mustekasetti.

Väriainetahrat

Lisätietoja on myös kohdassa

“Kiinnittymätön väriaine” sivulla 144

.Tulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Yritä käyttää erityyppistä paperia.Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Puhdista laitteen sisäpuoli (lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

) ja puhdista kiinnitysosa tulostamalla manuaalinen puhdistussivu (katso

“Puhdistussivun

käyttö” sivulla 92

).Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)Vaihda mustekasetti.

background image

7 Vianmääritys

144

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Kiinnittymätön väriaine

Tässä yhteydessä ir tonaisella väriaineella tarkoitetaan väriainetta, jonka voi hangata sivulta pois.Jos paperi on paksua tai karkeaa, yritä käyttää korkeampaa kiinnitysosan asetusta, jotta väriaine kiinnittyisi paremmin
paperiin. Käytä laitteen ohjauspaneelin Paperinkäsittely-valikon

ASETA KUUMENTIMEN TILAVALIKKO

-kohtaa. (Lisätietoja

on kohdassa

“Paperinkäsittelyvalikko” sivulla 192

.)Jos olet huomannut paperin puolien välillä karkeuseron, yritä tulostaa sileämmälle puolelle.Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä. (Katso

“Tekniset tiedot” sivulla 181

.)Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Toistuvat jäljetTulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Jos jälkien väli on 38 tai 94 mm, mustekasetti on ehkä vaihdettava.Puhdista laitteen sisäpuoli (lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

) ja puhdista kiinnitysosa tulostamalla manuaalinen puhdistussivu (katso

“Puhdistussivun

käyttö” sivulla 92

).Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Epämuotoiset merkitTulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tämä tulostamalla tarvikkeiden tilasivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Tarvikkeiden tilasivu” sivulla 173

.) Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Lisätietoja on laitteen

CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

background image

7 Vianmääritys

145

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Tulostus vinossaTulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Varmista, että laitteen sisällä ei ole revenneitä paperinpalasia.Varmista, että paperi on ladattu oikein, kaikki säädöt on tehty ja paperi on kulmakielekkeiden alla. (Lisätietoja on
kohdassa

“Materiaalin suuntaaminen” sivulla 47

.)Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Yritä myös kääntämällä paperia 180

°

.Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä. (Lisätietoja on kohdassa

“Tekniset tiedot” sivulla 181

.)Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)

Käpristymät tai aaltoiluKäännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Yritä myös kääntämällä paperia 180

°

.Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä. (Lisätietoja on kohdassa

“Tekniset tiedot” sivulla 181

.)Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Yritä tulostaa eri tulostelokeroon.Jos materiaali on kevyttä ja pehmeää, kokeile pienempää kiinnitysosan asetusta, jotta kiinnitysprosessin tuottama lämpö
vähenisi. Käytä laitteen ohjauspaneelin Paperinkäsittely-valikon

ASETA KUUMENTIMEN TILAVALIKKO

-kohtaa.

(Lisätietoja on kohdassa

“Paperinkäsittelyvalikko” sivulla 192

.)

Rypyt tai taittumatTulosta vielä muutama sivu, niin näet, korjautuuko ongelma itsestään.Tarkasta, että laitteen käyttöympäristön vaatimukset täyttyvät. (Lisätietoja on kohdassa

“Ympäristöystävällinen tuote

-ohjelma” sivulla 239

.)Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Yritä myös kääntämällä paperia 180

°

.Varmista, että paperi on ladattu oikein, kaikki säädöt on tehty ja paperi on kulmakielekkeiden alla. (Lisätietoja on
kohdassa

“Materiaalin suuntaaminen” sivulla 47

.)Varmista, että paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n määrityksiä. (Lisätietoja on kohdassa

“Tekniset tiedot” sivulla 181

.)Jos kirjekuoret taittuvat, yritä asettaa ne lokeroon tasaisesti ja suoraan.

background image

7 Vianmääritys

146

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen