HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kirjekuorten rypistymisen estäminen

background image

Kirjekuorten rypistymisen estäminen

Jos kirjekuoret rypistyvät tulostettaessa, varmista ensin, että käytät tuettuja kirjekuorityyppejä. Nosta sen jälkeen
kiinnitysosan vivut ylemmäs kirjekuor ten tulostamista varten seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kirjekuorten rypistymisen estäminen

1

Vedä tulostuslaitetta poispäin laitteesta.

2

Avaa vasen luukku.

VAARA!

Varo koskemasta vieressä olevaan kiinnitysyksikköön. Kiinnitysyksikkö voi olla
erittäin kuuma.

3

Nosta molemmat siniset vivut ylös.

4

Sulje vasen luukku ja työnnä tulostuslaite paikoilleen.

Kun olet tulostanut kirjekuoret, paina kiinnitysosan vivut takaisin alas
vakiopaperityyppien käyttöä varten.

VAROITUS

Jos vipuja ei paineta takaisin alas, vakiopaperityyppien tulostuksen laatu saattaa
kärsiä.

3

1

2

background image

7 Vianmääritys

147

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen