HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ongelmia ohjelmistossa, tietokoneessa ja laitteen liittymässä

background image

Ongelmia ohjelmistossa, tietokoneessa ja laitteen liittymässä

Tilanne

Ratkaisu

Sivu ei tulostu.

Aseta

TUL. PS-VIRHEET=KYLLÄ

ja tulosta PS-virhesivu lähettämällä työ uudelleen. Jos

tämä ei tunnista ongelmaa, kokeile Resurssien säästön ja I/O-puskuroinnin
poistamista käytöstä tai asenna lisää muistia. (Lisätietoja on kohdassa

“PCL- tai

PS-fonttiluettelo” sivulla 175

.)

Tulostetun sivun reunukset
leikkautuvat.

Jos sivun reunukset leikkautuvat, tulosta sivu 300 dpi:n tarkkuudella tai asenna lisää
muistia. Kokeile myös Resurssien säästön ja I/O-puskuroinnin poistamista
käytöstä.

PS-virhesivu tulostuu.Varmista, että tulostettavana on PS-työ.Tarkista, odottiko ohjelma asetus- tai PS-alustustiedoston lähetystä laitteeseen.Tarkista sovelluksen laiteasetuksista, että laite on valittu.Tarkista, että kaapeliliitännät ovat kunnolla kiinni.Yksinker taista grafiikkaa.Lisää käytettävissä olevaa muistia poistamalla Resurssien säästö käytöstä.

PS-komentoja sisältävä teksti
tulostuu PS-tulostustyön
asemesta.

Standardista poikkeava PS-koodi on aiheuttanut sekaannusta ohjauspaneelin
asetukseen

KIRJOITINKIELI=AUTO

. Tarkista

KIRJOITINKIELI

-asetuksesta, onko

valittuna

PS

vai

PCL

. Jos

PCL

on valittu, muuta se asetukseksi

KIRJOITINKIELI=AUTO

.

Jos se on

AUTO

, muuta asetukseksi

PS

vain tämän tulostustyön ajaksi. Kun työ on

tulostettu, palauta asetukseksi

AUTO

.

Levyllä olevaa fonttia yritettiin
käyttää, mutta tulosteessa fontti
on korvattu toisella.

Jos käytät PCL-kieltä, tulosta PCL-fonttisivu ja tarkista, että fontti on levyllä. Jos
käytät PS-kieltä, tulosta PS-fonttisivu ja tarkista, että fontti on levyllä. Jos fonttia ei
ole levyllä, lataa fontti käyttämällä HP :n resurssienhallintaa tai Macintoshin
HP LaserJet -apuohjelmaa.

background image

7 Vianmääritys

152

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Auto setup -toiminto ei määrittänyt
laitteen asetuksia automaattisesti.Määritä laitteen asetukset manuaalisesti valitsemalla Määritä.Valitse vaihtoehtoinen PPD. (Lisätietoja on kohdassa

“Vaihtoehtoisen PPD:n

valitseminen” sivulla 167

.)PPD on ehkä nimetty uudelleen. Jos näin on tapahtunut, valitse uudelleen nimetty
PPD. (Lisätietoja on kohdassa

“Vaihtoehtoisen PPD:n valitseminen” sivulla 167

.)Verkossa voi olla jono.

Tyhjiä sivuja tulostuu.Katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten uudelleen.Varmista, että väriainekasetti on asennettu oikein.

Lokeroa 2, 3 tai 4 ei voi käyttää.

Varmista, että paperilokeron ohjaimet on säädetty käytetyn paperikoon mukaan.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

KÄSINSYÖTTÖ [TYYPPI] [KOKO]

-viestiä ei voi poistaa.Laitteen puskurissa saattaa yhä olla aiempi tulostustyö.Varmista, että lokerossa 1 on oikeankokoista paperia. (Lisätietoja on laitteen
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

Tietokoneohjelmisto-ongelma.

Tarkasta tietokoneesi toiminta tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedät toimivan tai
tulostamalla tyhjä tekstitiedosto. Näin näet, onko vika ohjelmassa vai ohjaimessa.
(Esimerkiksi

C:\dir>LPTn

, jossa

n

on sen tietokoneen por tin numero, johon laite on

kytketty, esimerkiksi LPT1.) Jotta sivu tulostuisi, sinun on ehkä annettava
arkinsyöttökomento tietokoneelta.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

153

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Yhteyttä ei voi luoda tai yhteyden
luominen kestää tavallista
kauemmin.Käytä IRDA-yhteensopivaa laitetta. Etsi IRDA:n symboli laitteesta tai katso IRDA:n
määrityksiä tietokoneen käyttöoppaasta.Varmista, että tietokoneen käyttöjärjestelmässä on FIR-ohjain ja että ohjelma
käyttää yhteensopivaa ohjainta. (Huomaa, että monimutkaiset sivut tulostuvat
hitaammin.)Aseta HP Fast InfraRed Receiver kohdassa

“Työn tulostaminen käyttämällä

FIR-vastaanotinta” sivulla 79

kuvatulle toiminta-alueelle ja varmista, että yhteys

on esteetön. (Yhteyden voi estää esim. käsi, paperi tai jopa kirkas valo.)Varmista, että molemmat IR-por tit ovat puhtaita (niissä ei ole likaa eikä rasvaa).Varmista, että mikään kirkas valo ei kohdistu suoraan IR-porttiin. Jos IR-por ttiin
paistaa kirkas valo (auringonvalo, hehkuvalo, loistevalo tai esim. TV:n tai
videonauhurin infrapunakaukosäätimen valo), se voi aiheuttaa häiriöitä yhteyteen.Sijoita kannettava laite lähemmäksi laitteen FIR-porttia.

Ohjauspaneelin asetukset,
esimerkiksi

TARKKUUS

tai

SUUNTA

,

eivät toimi tai tulostin ohittaa ne.

Ohjelmistokomennot korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Lisätietoja ohjelman
toimimisesta ohjauspaneelin asetusten kanssa on kohdassa

“Ohjauspaneelin

valikoiden käyttäminen” sivulla 252

.)

Aiemman tulostustyön tietoja on
yhä laitteen puskurissa.Varmista, että käytät oikeaa ohjainta.Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä.Varmista, että laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee

KÄSITTELEE TYÖTÄ

. Jos laite on pysähtynyt, jatka tulostamista valitsemalla

K

ÄYNNISTÄ

.Vedä mustekasetti ulos ja tarkista, että tulostimessa on paperia. Aseta
mustekasetti takaisin paikoilleen.Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että niissä on sopivaa paperia. (Lisätietoja on
laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.) Sulje lokerot.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

154

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Tietoja puuttuu, mutta laiteviestejä
ei ole.Tarkista sovellusohjelma ja varmista, ettei tulostettavassa tiedostossa ole virheitä.Tarkista, että kaapeli on liitetty kunnolla sekä laitteeseen että tietokoneeseen.Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Käytä laadukasta kaapelia. (Lisätietoja
on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa. HP-kaapelin osanumeron voi
hakea osoitteesta

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)Tarkista verkkoyhteys.

Tiedot-valo vilkkuu, mutta mitään
ei tulostu.Varmista, että käytät oikeaa ohjainta.Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä.Varmista, että laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee

KÄSITTELEE TYÖTÄ

.Vedä mustekasetti ulos ja tarkista, että tulostimessa on paperia. Aseta
mustekasetti takaisin paikoilleen.Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että niissä on sopivaa paperia. (Lisätietoja on
laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.) Sulje lokerot.

Levyvirhe

EIO x LEVY
EPÄKUNNOSSA

Katkaise laitteesta vir ta ja tarkista, että EIO-kiintolevy on asetettu paikoilleen oikein
ja kiinnitetty kunnolla. Jos ohjauspaneelin viesti näkyy yhä näytössä, EIO-kiintolevy
täytyy vaihtaa.

Levyä ei ole alustettu

LEVY x EI
ALUSTETTU

Alusta levy käyttämällä Windows-pohjaista HP :n resurssienhallintaa tai Macintoshin
HP LaserJet -apuohjelmaa.

Levy on kirjoitussuojattu

LEVY ON
KIRJ.SUOJATTU

Fontteja ja lomakkeita ei voi tallentaa levylle, kun levy on kirjoitussuojattu. Poista
levyn kirjoitussuojaus Windows-pohjaisella HP :n resurssienhallintaohjelmalla tai
Macintoshin HP LaserJet -apuohjelmalla.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

155

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Ohjainta ei ole ehkä asetettu
tulostamaan paperin molemmille
puolille.

Tarkista, että paperin molemmille puolille tulostaminen on määritetty oikein
ohjaimeen.

Kaksipuolisen tulostuksen
lisälaitteen tukokset.

Tarkista, että käytät tuettuja paperikokoja ja -painoja. (Lisätietoja on laitteen
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

FIR-por tin tilailmaisimen valo ei
syty.Varmista, että laite on

VALMIS

-tilassa. Varmista myös, että FIR-portti, josta

tulostat, on IRDA-yhteensopiva ja kohdassa

“Työn tulostaminen käyttämällä

FIR-vastaanotinta” sivulla 79

kuvatulla toiminta-alueella.Varmista, että HP Fast InfraRed Receiver on yhdistetty oikein laitteeseen.Suorita laitteen itsetestaus. Tarkista, että FIR POD (IRDA-yhteensopiva) tulostuu
kohtaan Asennetut kirjoitinkielet ja asetukset.

Ensimmäinen sivu tulostuu paljon
hitaammin kuin seuraavat sivut.Varmista, että laitteen näytössä on

VALMIS

.Aseta Virransäästö-ominaisuus pitemmälle ajalle. (Lisätietoja on kohdassa

“Asetussivu” sivulla 171

.) Jos sivu tulostuu hitaammin monimutkaisten

muotoilukomentojen takia, Virransäästö-asetuksen muuttaminen ei välttämättä
nopeuta tulostamista. Sivua kannattaa ehkä yksinkertaistaa.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

156

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Sotkuisia sivuja tulostuu, rivit
menevät päällekkäin tai vain osa
sivusta tulostuu.Tarkista, että ohjelma on määritetty oikealle tulostimelle.Vaihda liitäntäkaapeli (I/O) kaapeliin, jonka tiedät toimivan. Näin näet, onko
kaapelissa vikaa.Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Käytä laadukasta kaapelia. (Lisätietoja
on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa. HP-kaapelin osanumeron voi
hakea osoitteesta

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)Aseta Asetukset-valikossa

KIRJOITINKIELI

-valinnaksi

AUTO

. (Lisätietoja on

kohdassa

KIRJOITINKIELI=AUTO

” sivulla 208

.) Laite on ehkä määritetty

PCL-kieleen, ja laitteeseen on lähetetty PS-työ, tai päinvastoin.Laitteeseen lähetetyt tiedot voivat olla vahingoittuneita. Yritä lähettää toinen
tiedosto, niin näet, tulostuuko se.

Yleiset ongelmat tulostimen
toiminnassa.

Yleisiä tietoja paperin käytöstä on kohdassa

“Tulostaminen” sivulla 46

.

Yleiset toistuvat nitojan
tukosongelmat.Tarkista, että nidottava työ on alle 5 mm paksu.Nitojaan juuttuneet niitit ovat saattaneet tukkia laitteen. Poista irronneet niitit ja
paperipöly nitojasta. (Lisätietoja on kohdassa

“Nitojan tukoksen poistaminen

nitovasta lajittelulaitteesta” sivulla 108

.)

Työ on lähetetty oikein, mutta laite
ei tulosta.

Jos yhteys on katkennut, ennen kuin koko työ on lähetetty laitteeseen (tulostus ei ole
vielä alkanut), laite ei ehkä tulosta työtä. Tyhjennä laitteen muisti painamalla

P

YSÄYTÄ

-painiketta. Aseta sen jälkeen kannettava laite kohdassa

“Työn tulostaminen

käyttämällä FIR-vastaanotinta” sivulla 79

kuvatun toiminta-alueen sisälle ja tulosta

työ uudelleen.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

157

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Työssä on väärät fontit.Jos tulostat EPS-tiedoston, yritä ladata EPS-tiedoston sisältämät fontit
tulostimeen ennen tulostamista. Käytä HP LaserJet Utility -apuohjelmaa.
(Lisätietoja on kohdassa

“Macintosh-ohjelmistot” sivulla 19

.)Jos asiakirja ei tulostu fonteilla New York, Geneva tai Monaco, avaa Arkin
määrittely
-valintaikkuna ja poista korvattujen fonttien valinta valitsemalla
Asetukset.

Tulostustyötä ei ole lähetetty
halutulle tulostimelle.

Toinen tulostin, jolla on sama tai samankaltainen nimi, on voinut vastaanottaa
tulostustyön. Tarkista, että tulostimen nimi vastaa Valitsimesta valittua nimeä.
(Lisätietoja on kohdassa

“Vaihtoehtoisen PPD:n valitseminen” sivulla 167

.)

Työ tulostuu Courier-fontilla
(laitteen oletusfontti) pyydetyn
fontin asemesta.Pyydettyä kirjasinlajia ei ole laitteessa tai levyllä. Lataa haluamasi fontti fonttien
latausohjelmalla.Muistiin ladatut fontit katoavat, kun laitteesta katkaistaan vir ta. Ne katoavat myös,
jos Resurssien säästöä ei käytetä ja jos PCL-työn tulostamisen yhteydessä
vaihdetaan kirjoitinkieli. PCL-työt tai laitteen virrankatkaisu eivät vaikuta levyn
fontteihin.Tarkista, että fontti on käytettävissä, tulostamalla PS-fonttiluettelo. Jos levyn fontti
puuttuu, fontti on ehkä poistettu apuohjelmalla, kun levy alustettiin uudelleen, tai
levyasemaa ei ole asennettu oikein. Tulosta asetussivu ja tarkista, että levyasema
on asennettu ja toimii oikein.Tulosta levyhakemisto, jotta voit tunnistaa käytettävissä olevat fontit.

Työ tulostuu paperin väärälle
puolelle.Tarkista, että paperit on asetettu oikein tulostimeen. (Lisätietoja on laitteen
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)Jos tulostat yksipuolisia tulosteita, lataa paperia lokeroon 1 tulostuspuoli ylöspäin.
Lataa paperia lokeroihin 2, 3 ja 4 tulostuspuoli alaspäin.Jos tulostat kaksipuolisia tulosteita, lataa paperia lokeroon 1 ensimmäiseksi
tulostettava puoli alaspäin. Lataa paperia lokeroihin 2, 3 ja 4 ensimmäiseksi
tulostettava puoli ylöspäin.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

158

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Työtä ei tulostettu paperin
molemmille puolille.Tarkista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu oikein, tulostamalla
asetussivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Asetussivu” sivulla 171

.)Varmista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on määritetty ohjaimeen.Varmista, että ohjelma ei ohita ohjaimen asetusta.

Työtä ei nidottu.

Jos nitojaan lähetettyä työtä ei ole nidottu, syy voi olla jokin seuraavista:Yksisivuisia tulostustöitä ei nidota.Niitit ovat loppuneet nitojasta, ja

AUTOJATKA

-asetuksena on

KÄYTÖSSÄ

.Tulostustyössä käytetty paperikoko tai -tyyppi oli väärä.Nitojaan lähetettiin yli 50 sivua, ja nitojan kapasiteetti ylittyi.Nitojan päähän on juuttunut taipuneita tai katkenneita niittejä.Nitojasta on vastikään poistettu tukos (enintään kaksi seuraavaa työtä saattaa
jäädä nitomatta).Tulostustyö lähetettiin muuhun kuin nitojan lokeroon, koska väärä paperikoko tai
-tyyppi oli käytössä.Nitojan liitäntäkaapelissa on vikaa tai sitä ei ole kytketty kunnolla.

Tulostustyö ei mennytkään
odotettuun kohteeseen.

Tulostustyössä käytetty paperikoko tai -tyyppi oli väärä. (Lisätietoja on laitteen
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

159

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Viimeinen sivu ei tulostunut, ja
Tiedot-valo palaa.Varmista, että käytät oikeaa ohjainta.Tulostin saattaa yhä käsitellä monimutkaista tulostustyötä.Laite saattaa odottaa tiedoston loppua, jota ei tullut työn mukana. Lähetä se
valitsemalla Jatka.Varmista, että laite ei ole pysähtynyt. Varmista, että ohjauspaneelissa lukee

KÄSITTELEE TYÖTÄ

.Vedä mustekasetti ulos ja tarkista, että tulostimessa on paperia. Aseta
mustekasetti takaisin paikoilleen.Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, että niissä on sopivaa paperia. (Lisätietoja on
laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.) Sulje lokerot.

LATAA LOKERO x
[TYYPPI] [KOKO]

paperikokoviesti

Lataa halutun kokoista paperia tai tulosta jo ladatulle paperikoolle valitsemalla Jatka.
Laitteen puskurissa on työ, ja laite odottaa, että työ voidaan tulostaa oikeankokoiselle
paperille.

Määritä paperityyppi ohjauspaneelissa. (Lisätietoja on kohdassa

“Ohjauspaneelin

valikot” sivulla 188

.)

Ongelmia verkkoyhteydessä tai
jaetussa tulostimessa.

Tarkista, että verkkoyhteydessä tai jaetussa tulostimessa ei ole ongelmia, liittämällä
tietokone suoraan laitteeseen ja tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedät toimivan. Jos
verkkoyhteydessä on ongelmia, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai katso ohjeita
verkkokor ttien mukana tulleesta verkon käyttöoppaasta.

Lokero 4 ei toimi.

Vir tajohtoa ei ole liitetty kunnolla laitteeseen ja pistokkeeseen. Irrota vir tajohto ja liitä
se uudestaan.

Lokeroon 1 on ladattu paperia, ja
ohjauspaneelin näytössä on
lataus- tai käsinsyöttöviesti.

Aseta lokeroon oikeanlaista paperia. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa
Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.) Jos lokerossa on jo

oikeanlaista paperia, valitse Jatka.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

160

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Paperi ei mene oikeaan
tulostekohteeseen.Tarkista, että ohjaimesta on valittu oikea tulostelokero. Lisätietoja ohjaimen
asetusten muuttamisesta on online-ohjeessa.Paperi ei vastaa tulostelokeroille määritettyjä vaatimuksia. (Lisätietoja on laitteen
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

Paperitukos- ja
paperinsyöttöongelmia.Lisätietoja on kohdassa

“Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3” sivulla 98

tai

“Tukosten poistaminen lokerosta 4” sivulla 99

.Tarkista, että paperimäärityksissä on käytetty suositeltavia arvoja. (Lisätietoja on
laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)Tarkista, että paperinohjaimet on säädetty oikein ja ne eivät ole vinossa.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)Suorita ennalta ehkäisevä huolto tarvittaessa.

Paperikoon säätäminen ja
asentaminen.

Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

Laite ei tunnista kaksipuolisen
tulostuksen lisälaitetta.Tarkista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on asennettu oikein, tulostamalla
asetussivu. (Lisätietoja on kohdassa

“Asetussivu” sivulla 171

.)Katkaise vir ta laitteesta. Poista laite ja asenna se uudelleen. Käynnistä laite.Varmista, että kaksipuolisen tulostuksen lisälaite on määritetty ohjaimeen.

Laite ei tunnista kiintolevyä.

Katkaise laitteesta vir ta ja tarkista, että kiintolevy on asetettu oikein paikoilleen ja
kiinnitetty kunnolla.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

161

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Laite ei tunnista
lokeroa 4.Varmista, että olet valinnut ohjaimesta lokeron 4. (Lisätietoja on kohdassa

“Hyödyllisiä laiteohjelmistoja entistä joustavampaan käyttöön” sivulla 14

.)Katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten uudelleen.Varmista, että virtajohto on kytketty lokeroon 4. (Lisätietoja on kohdassa

“Kaapelimääritykset” sivulla 166

.)Jos laite ei vieläkään tunnista lokeroa 4, ota yhteys jälleenmyyjään tai HP :n
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Laite ei tunnista nitojaa.

Tarkista nitojan kaapeli. Varmista, että se on liitetty kunnolla molemmista päistä.
(Lisätietoja on kohdassa

“Kaapelimääritykset” sivulla 166

.)

Laite ottaa paperia väärästä
lokerosta.Tarkista, että ohjelma valitsee oikean paperikoon tai -tyypin.Varmista, että ohjelman ohjain on asennettu ja määritetty oikein ja että se pystyy
pyytämään halutun kokoista ja tyyppistä paperia.Valitussa lokerossa ei ole pyydetyn kokoista paperia. Laite ottaa paperia
seuraavasta oletuslokerosta, jossa on oikeankokoista paperia. Aseta lokeroon
oikeaa paperia ja tarkista, että lokero on säädetty kunnolla. Aseta lokeroon
tarpeeksi paperia koko tulostustyötä varten.Jos valitsit lokerot 2 ja 3 tai lokeron 4, mutta et katkaissut laitteen virtaa
asennuksen ajaksi, laite ei tunnista lokeroa vaan ottaa paperia seuraavasta
oletuslokerosta. Katkaise vir ta laitteesta ja käynnistä laite uudestaan, niin laite
tunnistaa lokeron.

Ongelmia laitteen liittymässä.

Tulosta asetussivu ohjauspaneelista ja tarkista, että tulosteessa näkyvät
kokoonpanomääritykset vastaavat isäntätietokoneen asetuksia. (Lisätietoja on
kohdassa

“Asetussivu” sivulla 171

.)

Laite on pysähtynyt.

Paina

A

LOITA

-painiketta. Ohjauspaneelin näytössä tulee olla

VALMIS

, ja Valmis-valon

tulee palaa. Jatka tulostamista.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

162

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Laitteen virta ei ole kytkettynä, tai
laitetta ei ole kytketty toimivaan
vir talähteeseen.

Varmista, että kaikki vir tajohdot on kytketty kunnolla sekä laitteen osiin että toimivaan
vir talähteeseen. Varmista, että laitteen virta on kytketty.

Laite on valmiustilassa mutta ei
ota tietoja vastaan (Tiedot-valo ei
vilku).Tarkista, että I/O-kaapeliliitännät on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja tietokoneen
tai verkon porttiin.Kokeile I/O-kaapelia järjestelmässä, jonka tiedät toimivan.Tarkista, että olet valinnut oikean liitäntäkaapelin, joka on liitetty kunnolla sekä
laitteeseen että tietokoneeseen. Jos kaapelia ei ole määritetty kunnolla, katso
määritystiedot Aloitus-oppaasta.Jos sinulla on verkkoyhteys, tulosta Jetdirect-asetussivu ja tarkista mahdolliset
liittymään tai verkkoon liittyvät ongelmat. (Lisätietoja on kohdassa

“Asetussivu”

sivulla 171

.)

Laite reagoi yleensä hitaasti.Laitteen nopeus riippuu paljon sovellusohjelman asetuksista, käytettävästä
ohjaimesta ja verkkoliikenteen määrästä. Katso määritystiedot Aloitus-oppaasta.Muistia on ehkä lisättävä. (Lisätietoja on kohdassa

“Muistin asentaminen”

sivulla 221

.)

Ongelma laitteen por tissa.

Tarkista, että tietokoneen por tti on määritetty ja se toimii oikein. Tämän voi tarkistaa
liittämällä toisen laitteen samaan tietokoneen porttiin ja tulostamalla varmasti
toimivasta ohjelmasta.

Laite tulostaa vain osan sivusta
tai asiakirjasta.

Yhteys on katkennut tiedonsiirron aikana. Jos siirrät kannettavaa laitetta tiedonsiirron
aikana, yhteys voi katketa. IRDA-yhteensopivat laitteet on suunniteltu palautumaan
tilapäisistä yhteyskatkoksista. Aikaa yhteyden palauttamiseen on 40 sekuntia
(käytettävän kannettavan laitteen ominaisuuksien mukaan).

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

163

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Laite tulostaa vääriä fontteja tai
muotoiluja.Fonttia ei ole laitteessa vaan se on ladattava ohjelmasta tai oikea fontti-DIMM on
asennettava. Varmista ohjelmasta, että oikea ohjain on asennettu ja määritetty.
Tarkista, että haluamasi fontti on saatavilla, tulostamalla PS- tai PCL-fonttisivu.
(Lisätietoja on kohdassa

“Tietovalikko” sivulla 191

.)Ohjelma valitsi korvaavan fontin fontille, jota ei ollut laitteessa. (Lisätietoja fontin
valinnasta on ohjelmiston oppaassa.)

Tulostus pysähtyy kesken työn.Katso, onko ohjauspaneelin näytössä virheilmoitusta.Jos verkkoyhteys on käytössä, tarkista, että tietokone on määritetty oikein ja
verkkoyhteydessä ei ole ongelmia (ota yhteys järjestelmänvalvojaan).Tarkista, että linjajännite on tasainen ja laitteen vaatimusten mukainen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.) Katkaise laitteesta virta ja käynnistä laite uudelleen.Tarkista verkkosovelluksen aikakatkaisuasetus. Aikakatkaisuarvoa on ehkä
nostettava.Jos yrität kopioida tiedostoa laitteeseen DOS-kehotteesta, käytä
kopiointikomennon

KOPIOI [tiedoston nimi] LPTn /B

tulostinporttia,

esimerkiksi LPT1 (jossa

n

on portin numero).

Huomautus

Jotta sivu tulostuisi, tietokoneelta on ehkä annettava arkinsyöttökomento.

PS-työ ei tulostu.

Tarkista asetukset Windowsin PostScript-välilehdeltä. Tarkista, että
Protokolla-asetuksena on AppleTalk ja että Binaaridata ei ole valittuna.

Ohjelma valitsee väärän portin.

Tarkista käyttöjärjestelmän por ttiasetukset ja varmista, että tulostustyö on lähetetty
oikeaan por ttiin (esimerkiksi LPT1:een).

Ohjauspaneelia ja ohjainta ei ole
asetettu samalle paperikoolle.

Tarkista, että ohjauspaneelissa ja ohjaimessa on määritetty sama mukautettu
paperikoko.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

164

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Tiedostossa, jota yrität tulostaa,
ei ole ehkä käytössä kaksipuolista
tulostusasetusta.

Tarkista, että paperin molemmille puolille tulostaminen on määritetty oikein
ohjaimeen.

FIR-tilailmaisin sammuu
tiedonsiirron aikana.

Yhteys on ehkä katkennut. Tyhjennä laitteen muisti painamalla

P

YSÄYTÄ

-painiketta.

Aseta sen jälkeen kannettava laite kohdassa

“Työn tulostaminen käyttämällä

FIR-vastaanotinta” sivulla 79

kuvatun toiminta-alueen sisälle ja tulosta työ uudelleen.

Macintosh-tietokone ei
kommunikoi laitteen kanssa.Varmista, että ohjauspaneelissa näkyy

VALMIS

.Varmista, että Valitsimen vasemmassa puoliskossa on valittuna oikea ohjain.
Varmista sitten, että Valitsimen oikeassa puoliskossa on valittuna (korostettuna)
haluttu laitteen nimi. Laitteen nimen vieressä näkyy kuvake, kun ohjain on
asennettu ja määritetty PPD-tiedostoilla.Jos laite on monivyöhykkeisessä verkossa, varmista, että Valitsimen
AppleTalk-alueet -ruudusta on valittu oikea vyöhyke.Varmista, että Valitsimesta on valittu oikea laite, tulostamalla asetussivu.
(Lisätietoja on kohdassa

“Asetussivu” sivulla 171

.) Varmista, että asetussivulla

näkyvä laitteen nimi vastaa Valitsimessa olevaa laitetta.Varmista, että AppleTalk on käytössä. (Valitse tämä Valitsimesta tai
AppleTalk-säätimestä sen mukaan, mikä OS-versio koneessasi on.)Varmista, että tietokone ja laite ovat samassa verkossa. Valitse Omena-valikon
Säätimistä Verkkosäädin (tai AppleTalk) ja valitse sitten oikea verkko (esim.
LocalTalk tai EtherTalk).

Ohjaimen kuvake ei näy
Valitsimessa.

Varmista, että Apple LaserWriter 8:n Valitsimen laajennus on
Laajennukset-kansiossa. Jos ohjainta ei ole järjestelmässä, hae se Apple Computer,
Inc. -yhtiön Macintosh OS -järjestelmän CD-levyltä tai katso lisätietoja laitteen
CD-levyllä olevasta Esittely-oppaasta tai osoitteesta

www.hp.com/support/lj9000

.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

165

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen

Tyypiksi on määritetty tarrat,
kalvot tai kirjekuoret.Tarkasta, että tulostusmateriaalin molemmille puolille voi tulostaa. (Lisätietoja on
laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)Vaihda tulostinmateriaalityyppi sellaiseksi, jonka molemmille puolille voi tulostaa.

Tilanne

Ratkaisu

background image

7 Vianmääritys

166

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen