HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Yhteys valinnaiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen

background image

Yhteys valinnaiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen

Jos laitteessa on valinnainen sisäinen HP Jetdirect -tulostinpalvelin etkä saa yhteyttä tulostimeen verkossa, tarkista
tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, onko Jetdirect-asetussivulla viesti

I/O-KORTTI VALMIS

. Vianmääritystietoja on

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän oppaassa.

HP Jetdirect 610N 10/100TX -tulostinpalvelin

Jos laitteessa on valinnainen HP Jetdirect 10/100TX -tulostinpalvelin, tarkista, että tulostinpalvelin saa verkkoyhteyden. (Jos
sinulla on erilainen HP Jetdirect -tulostinpalvelin, katso sen mukana tullutta opasta.)Tarkista linkkinopeuden ilmaisimet (10 tai 100) tulostinpalvelimessa. Jos kumpikaan ei ole käytössä, tulostinpalvelin ei
ole saanut yhteyttä verkkoon.Tarkista HP Jetdirectin asetussivu. Viesti

KANTOAALTOVIRHE

tarkoittaa, että tulostinpalvelin ei saanut yhteyttä verkkoon.

HP Jetdirect 10/100TX -tulostinpalvelimen verkkoyhteyden muodostamiseen kuluu enintään 10 sekuntia. Jos tulostinpalvelin
ei saanut yhteyttä, tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein. Jos kaikki kaapelit on liitetty kunnolla eikä tulostinpalvelin
edelleenkään saa yhteyttä, määritä tulostinpalvelin uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1

Määritä EIO -valikossa linkkinopeus (10 tai 100 megatavua/s) ja yhteysasetus (kaksi- ja yksisuuntainen) manuaalisesti
siten, että ne sopivat verkkoon. (Lisätietoja on kohdassa

“EIO-alivalikko” sivulla 215

.) Jos esimerkiksi verkkokytkimen

portti on asetettu kaksisuuntaista 100TX-toimintaa var ten, myös tulostinpalvelin täytyy asettaa kaksisuuntaiselle
100TX-toiminnalle.

2

Katkaise virta laitteesta ja kytke virta uudelleen. Tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Jos tulostinpalvelin ei saa yhteyttä,
kokeile jotakin muuta verkkokaapelia.

background image

7 Vianmääritys

169

Laitteen asetusten tarkistaminen