HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Viestien ymmärtäminen

background image

Viestien ymmärtäminen

Ohjauspaneelin näytössä näkyvät laitteen viestit ilmaisevat laitteen normaalin tilan (esimerkiksi

Käsittelee työtä

) tai

virhetilan (esimerkiksi

Sulje etuluukku

), jonka mukaisesti on toimittava. Kohdassa

“Ohjauspaneelin viestien selvittäminen”

sivulla 118

luetellaan viestit, jotka vaativat toimenpiteitä tai jotka saattavat herättää kysymyksiä. Viestit ovat

aakkosjärjestyksessä. Numeroviestit ovat luettelon lopussa. Kaikkia viestejä ei ole mukana luettelossa, koska osa niistä
(esimerkiksi

Valmis

) on itsestään selviä.

Huomautus

Joihinkin laitteen viesteihin saattavat vaikuttaa laitteen ohjauspaneelin

MÄÄRITÄ ASETUKSET

-valikon,

JÄRJESTELMÄN

ASETUKSET

-alivalikon,

Autojatka-

ja

Poistettavat varoitukset

-asetukset. (Lisätietoja on kohdassa

“Järjestelmän

asetukset -alivalikko” sivulla 208

.)

Laitteen ohjejärjestelmän käyttäminen

Laitteen ohjauspaneelissa on ohjejärjestelmä, josta saa ohjeita useimpien laitevirheiden korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin
virheilmoitukset vuorottelevat ohjejärjestelmän käyttöohjeiden kanssa.

Kun virheilmoituksessa on kysymysmerkki (?) tai kun ilmoitus vuorottelee

AVAA OHJE PAINAMALLA ?-PAINIKETTA

-ilmoituksen

kanssa, voit avata ohjeen napsauttamalla -painiketta.

Poistu ohjejärjestelmästä painamalla

-painiketta.

Jos viesti pysyy näytössäJoidenkin viestien yhteydessä (esimerkiksi kehotus ladata paperia lokeroon tai ilmoitus siitä, että edellinen tulostustyö on
yhä laitteen muistissa) voit tulostaa työn painamalla Jatka-painiketta tai poistaa työn muistista ja poistaa viestin
painamalla

P

YSÄYTÄ

-painiketta.Jos viesti jää näyttöön, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai
tukipisteeseen. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

background image

7 Vianmääritys

118

Viestien ymmär täminen