HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ohjauspaneelin viestien selvittäminen

background image

Ohjauspaneelin viestien selvittäminen

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

EI KÄYTTÖOIKEUTTA
VALIKOT LUKITTU

Ohjauspaneelin toiminto, jota yrität käyttää, on lukittu luvattoman käytön estämiseksi.

Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

ADF-KANSI AUKI

Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi (ADF-kansi). Seuraa
ponnahdusikkunan ohjeita.

ADF-PAPERITUKOS

Automaattisessa paperinsyöttölaitteessa on tukos.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

ADF-POIMINTAVIRHE

Varmista, että alkuperäisessä asiakirjassa ei ole enempää kuin 30 sivua.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

ADF-VIRHE: VINOSSA

Varmista, että paperinohjaimet on kohdistettu alkuperäisten sivujen reunoihin ja että
alkuperäiset sivut ovat samankokoisia.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

HUONO KAKSIPUOL.
LAITTEEN YHTEYS

Kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta ei ole kytketty oikein laitteeseen.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

HUONO YHTEYS LOKEROON

Lokeroa ei ole yhdistetty oikein laitteeseen.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

<LOKERON NIMI> TÄYNNÄ

Määritetty tulostelokero on täynnä.

Tyhjennä lokero, niin tulostus jatkuu.

background image

7 Vianmääritys

119

Viestien ymmär täminen

PERUUTETAAN...
<TYÖN NIMI>

Laite peruuttaa työtä. Viesti pysyy näytössä, kunnes työ pysäytetään, paperirata
puhdistetaan ja aktiivista tietokanavaa pitkin mahdollisesti vielä saapuvat tiedot
otetaan vastaan ja hylätään.

KASETTIVIKA

Kasetti on ladattu ja kuljetussuojusta ei saa poistettua kokonaan.

Palauta kasetti, niin saat uuden tilalle. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa
Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

VÄRIAINE VÄHISSÄ -
xxxx
SIVUA JÄLJELLÄ

Valitse Jatka, niin
tulostus jatkuu.

Viesti näkyy ensimmäisen kerran, kun kasetissa on väriainetta jäljellä noin kahdeksan
prosenttia (noin 2 400 sivua jäljellä 30 000 sivun kasetissa viiden prosentin
peittoasteella).

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita. Lisätietoja on kohdassa

“Väriainekasetin tilat”

sivulla 91

.

VÄRIAINE LOPUSSA
VAIHDA VÄRIKASETTI

Rummun käyttöikä on lopussa.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

TARKISTETAAN
PAPERIRATAA

Laite pyörittää teloja mahdollisten paperitukosten tarkistamiseksi.

TARKISTETAAN
TULOSTINTA

Laite tekee sisäisen testauksen.

KIRJOITINKIELTÄ EI
SAATAVILLA

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Tulostustyö on pyytänyt kirjoitinkieltä, jota ei ole laitteessa. Työ ei tulostu, ja se
poistetaan muistista.

Tulosta työ toisen kirjoitinkielen ohjaimella tai lisää pyydetty kieli laitteeseen, jos se
on saatavilla.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

120

Viestien ymmär täminen

POISTETAAN PAPERIA
TULOSTIMESTA

Laite tukkeutui tai sen vir ta kytkettiin. Laite havaitsi, että paperia on väärässä
paikassa. Laite yrittää automaattisesti poistaa sivut.

Jos vain mahdollista, käytä näytön alaosassa olevaa tilanneilmaisinta.

SULJE VASEMMAN
LISÄLAITTEEN
ETULUUKKU

Monitoimisen viimeistelylaitteen nitojan luukku on auki, tai sitä ei ole suljettu oikein.

Sulje nitojan luukku oikein.

SULJE ETU- TAI VASEN
LUUKKU

Auki olevat etu- tai vasemmat luukut on suljettava, jotta tulostus voi jatkua.

SULJE OIKEA LUUKKU

Oikea luukku on avoinna, ja se täytyy sulkea, ennen kuin tulostus voi jatkua.

SULJE VASEMMAN
LISÄLAITTEEN YLÄKANSI

Monitoimisen viimeistelylaitteen yläkansi on auki, tai sitä ei ole suljettu oikein.

Sulje yläkansi oikein.

TUNNISTETTU KOKO
LOKEROSSA xx

Siirrä kytkin kohtaan
vakio

Lokero täytetään vakiokokoisella paperilla ja lokeron kytkin asetetaan kohtaan
mukautettu.

Siirrä kytkin asentoon "vakio".

TYÖN PAPERIKOOT
VAIHTELEVAT

Monitoimisen viimeistelylaitteen työssä on useita paperikokoja.

Varmista, että kaikki työn sivut on määritetty samaan paperikokoon.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

121

Viestien ymmär täminen

LEVYLAITE-
VIKA

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

EIO-levyssä on vakava vika. Sitä ei voi enää käyttää.

Aseta EIO-levy uudestaan paikoilleen. Jos viesti näkyy yhä, vaihda uusi EIO-levy.

LEVYTIEDOSTO
TOIMINTA EPÄONNIS

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa. Olet ehkä yrittänyt laitonta toimintoa, kuten
ladata tiedostoa hakemistoon, jota ei ole olemassa.

LEVYTIEDOSTO
JÄRJEST TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Poista tiedostoja EIO-levyltä ja yritä uudelleen. Tiedostoja ja kirjasintyyppejä voi
poistaa HP Web Jetadmin -ohjelmalla.

LEVY ON
KIRJ.SUOJATTU

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Levylaite on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.

EIO EI TOIMI

EIO-levy ei toimi oikein.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

122

Viestien ymmär täminen

EIO-LEVY x
PYÖRII

Paikassa

x

oleva EIO-levy pyörii.

TAPAHTUMALOKI TYHJÄ

Käyttäjä yrittää katsella tyhjää tapahtumalokia valitsemalla ohjauspaneelista

NÄYTÄ

TAPAHTUMALOKI

.

FLASH-LAITE-
VIKA

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Flash-DIMM-moduulissa tapahtui vakava virhe eikä sitä voi enää käyttää.

Poista flash-DIMM ja vaihda sen tilalle uusi.

FLASH-TIEDOST TOIMINT
EPÄONNIS

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa. Olet ehkä yrittänyt laitonta toimintoa, kuten
ladata tiedostoa hakemistoon, jota ei ole olemassa.

FLASH-TIEDOSTO-
JÄRJEST TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

VALMIS

Poista tiedostot flash-DIMM-moduulista. Lataa ja poista tiedostoja ja kirjasintyyppejä
HP LaserJet -resurssienhallinnan avulla. (Lisätietoja on ohjelmiston ohjeessa.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

123

Viestien ymmär täminen

FLASH ON
KIRJ.SUOJATTU

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Flash-tiedosto on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.

VÄÄRÄ PIN

Väärä PIN-koodi annettu.

Palaa edelliseen näyttöön ja anna uusi PIN-koodi.

ASETA TAI
SULJE LOKERO x

Määritetty lokero on asetettava tai suljettava, ennen kuin tulostus voi jatkua.

ASENNA VIHKON LOKERO

Monitoimisen viimeistelylaitteen vihkon lokeroa ei ole asennettu oikein.

Asenna vihkon lokero oikein. Lisätietoja on viimeistelylaitteen käyttöoppaassa.

ASENNA VÄRIKASETTI

Mustekasetti on poistettu, tai se on asennettu väärin. Kasetti on asetettava uudelleen
oikein, ennen kuin tulostus voi jatkua.

ASENNA
KYTKENTÄYKSIKKÖ

Kytkentäyksikköä ei ole asennettu oikeaan luukkuun laitteessa, joten tulostaminen
syöttölaitteesta ei onnistu.

LATAA PAPERIA
LOKEROON xx

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Ota toinen lokero
käyttöön valitsemalla
Jatka

.

Lähetetty työ vaatii tietyntyyppistä ja -kokoista paperia, jota ei ole tulostimessa.

Lataa pyydettyä paperia lokeroon 1.

Voit käyttää toisessa lokerossa olevaa paperityyppiä ja -kokoa valitsemalla Jatka.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

124

Viestien ymmär täminen

SYÖTÄ KÄSIN

[TYYPPI] [KOKO]

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka

Lataa pyydettyä paperia lokeroon 1.

Ohita viesti valitsemalla Jatka, jos pyydettyä paperia on toisessa lokerossa.

Voit käyttää toisessa lokerossa olevaa paperityyppiä ja -kokoa valitsemalla Jatka.

MUISTI TÄYNNÄ
TALL DATA KATOSI

Laitteessa ei ole enää vapaata muistia. Käsiteltävänä oleva työ ei ehkä tulostu oikein,
ja jotkin resurssit (kuten ladatut fontit) ovat ehkä hävinneet.

Lisää muistia laitteeseen. (Lisätietoja on kohdassa

“Tuotteen muisti ja sen

laajentaminen” sivulla 219

.)

MUISTIASETUKSIA
MUUTETTU

Viesti tarkoittaa, että laite on muuttanut resurssien säästön tai I/O-puskuroinnin
asetuksia, koska siinä ei ollut riittävästi vapaata muistia aiempia asetuksia var ten.
Viesti annetaan yleensä, kun laitteesta on poistettu muistia tai siihen on lisätty
kaksipuolisen tulostuksen lisälaite tai kirjoitinkieli.

Vaihda tarvittaessa I/O-puskuroinnin ja resurssien säästön muistiasetuksia
(oletusasetukset ovat yleensä parhaat) tai lisää muistia laitteeseen. (Lisätietoja on
kohdassa

“Tuotteen muisti ja sen laajentaminen” sivulla 219

.)

MUISTI EI RIITÄ
TYÖ POISTETTU

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Laitteessa ei ollut tarpeeksi vapaata muistia koko työn tulostamiseen. Työn jäljellä
oleva osa ei tulostu, ja se poistetaan muistista.

Jatka valitsemalla Jatka.

Vaihda resurssien säästöasetus laitteen ohjauspaneelista (katso

“Ohjauspaneelin

valikot” sivulla 188

) tai lisää muistia laitteeseen (katso

“Tuotteen muisti ja sen

laajentaminen” sivulla 219

).

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

125

Viestien ymmär täminen

MUISTI VÄHISSÄ SIVU
YKSINKERTAISTETTU

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Laite pakkasi työn, jotta se mahtui käytettävissä olevaan muistiin. Jonkin verran tietoa
on ehkä hävinnyt.

Jatka valitsemalla Jatka.

Näiden sivujen tulostuslaatu ei ehkä ole tyydyttävä. Yksinkertaista näitä sivuja ja
tulosta ne uudelleen.

Lisää tarvittaessa muistia laitteeseen. (Lisätietoja on kohdassa

“Tuotteen muisti ja

sen laajentaminen” sivulla 219

.)

EI PERUTTAVIA TÖITÄ

Peruuta -painiketta napsautettiin, vaikka peruttavia aktiivisia töitä tai puskuroituja
tietoja ei ole.

Viesti näkyy noin kaksi sekuntia, ennen kuin laite palautuu valmiustilaan.

MUU KUIN
HP-VÄRIKASETTI
HAVAITTU

Laite havaitsi, että väriainekasetti ei ole HP-väriainekasetti. Viesti näkyy noin
30 sekuntia, ennen kuin laite palautuu

VALMIS

-tilaan. Jos tuote myytiin

HP-väriainekasettina, soita HP-ilmiantolinjalle (1-877-219-3183, maksuton
Pohjois-Amerikassa). Muun kuin HP-väriainekasetin käyttämisestä aiheutuvat
korjaustoimenpiteet eivät kuulu laitteen takuun piiriin.

SUORITA
KIRJOITINHUOLTO

Laitteelle on säädetty tietty määrä tulostettuja sivuja huoltojen välillä. Sivumäärä on
ylitetty.

Laite kehottaa suorittamaan määräaikaishuollon 350 000 sivun välein, jotta
tulostuslaatu säilyy hyvänä. Lisätietoja tulostimen huoltosarjan tilaamisesta on
CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

126

Viestien ymmär täminen

RAM-LEVY LAITE-
VIKA

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

RAM-levyssä on kriittinen vika. Levyä ei voi enää käyttää.

Poista viesti katkaisemalla virta laitteesta ja kytkemällä se takaisin.

RAM-LEVY-TIEDOST
TOIMINT EPÄONNIS

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa. Olet ehkä yrittänyt laitonta toimintoa, kuten
ladata tiedostoa hakemistoon, jota ei ole olemassa.

RAM-LEVY-TIEDOST
JÄRJEST TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Poista tiedostoja ja yritä uudelleen tai poista kaikki tiedostot laitteesta katkaisemalla
vir ta ja kytkemällä se uudelleen. (Poista tiedostoja HP LaserJetin resurssienhallinnan
tai toisen apuohjelman avulla. Lisätietoja on ohjelmiston ohjeessa.)

Jos viesti toistuu, lisää RAM-levyn kokoa. Muuta RAM-levyn kokoa laitteen
ohjauspaneelin Asetukset-valikossa. (Lisätietoja on kohdassa

“Järjestelmän

asetukset -alivalikko” sivulla 208

.)

RAM-LEVY
ON KIRJOITUSSUOJATTU

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

RAM-levy on suojattu eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.

LÄHETÄ PÄIVITYS
UUDELLEEN

Laitteen kiinteän ohjelmiston flash-muistissa tapahtui virhe. Lähetä sopiva kiinteän
ohjelmiston kuva uudelleen.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

127

Viestien ymmär täminen

VIRHE ROM-LEVYSSÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

ROM-levyssä on kriittinen vika. Levyä ei voi enää käyttää.

Poista viesti katkaisemalla virta laitteesta ja kytkemällä se takaisin.

ROM-LEVYTIEDOSTON
TOIMINTO EPÄONNISTUI

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Pyydettyä toimintoa ei voida suorittaa. Olet ehkä yrittänyt laitonta toimintoa, kuten
ladata tiedostoa hakemistoon, jota ei ole olemassa.

ROM-LEVYN
TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ
TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Poista tiedostoja ja yritä uudelleen tai poista kaikki tiedostot laitteesta katkaisemalla
vir ta ja kytkemällä se uudelleen. (Poista tiedostoja HP LaserJetin resurssienhallinnan
tai toisen apuohjelman avulla. Lisätietoja on ohjelmiston ohjeessa.)

Jos viesti toistuu, lisää ROM-levyn kokoa. Muuta ROM-levyn kokoa laitteen
ohjauspaneelin Asetukset-valikossa. (Lisätietoja on kohdassa

“Järjestelmän

asetukset -alivalikko” sivulla 208

.)

ROM-LEVY ON
KIRJOITUSSUOJATTU

ROM-levy on suojattu, eikä siihen voi kirjoittaa uusia tiedostoja.

KÄÄNNÄ PAPERIT
LOKEROSSA xx

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Lokerossa

xx

on Letter- tai A4-kokoista paperia pystysuunnassa, mutta lokeroa

käyttävässä työssä ei ole määritetty vihkon tekemistä.

Lokerossa

xx

on Letter- (tai A4-) kokoista paperia, mutta paperi pitää kääntää.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

128

Viestien ymmär täminen

VÄÄRÄ KOKO
LOKERO xx=

[KOKO]

Lokerossa

xx

on paperia, joka on syöttösuunnassa pitempää tai lyhyempää kuin

lokerolle määritetty koko.

Seuraa ponnahdusikkunan ohjeita.

NIDONTA-ALUEEN
TURVALLISUUSSUOJAUS
AKTIVOITU

Nidonnan turvallisuusvaroitus on annettu.

Poista tukokset pinolokeron poistoalueelta.

NITOJAN NIITIT
VÄHISSÄ

Nitojalaitteeseen on lisättävä niittejä.

NITOJASSA EI OLE
NIITTEJÄ

Nitojalaitteeseen on lisättävä niittejä.

LOKERO xx

SISÄLTÄÄ

TUNTEMATONTA

Laite ei tunnista määritetyssä lokerossa (

xx

) olevan tulostusmateriaalin tyyppiä.

LOKERO xx

TYHJÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Viesti poistuu, kun lisäät tulostusmateriaalia lokeroon (

xx

).

Jos et lisää materiaalia määritettyyn lokeroon, laite jatkaa tulostamista seuraavasta
käytettävissä olevasta lokerosta ja viesti pysyy näytössä.

LOKERO xx AUKI

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Valmis

Määritetty lokero on auki tai sitä ei ole suljettu kunnolla.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

129

Viestien ymmär täminen

LOKERON xx
KOKO=*VALITTU KOKO

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Vaihda asetusta
siirtämällä lokeron x
kytkintä

Kytkin on vakioasennossa ja valikosta on valittu arvo.

TYÖSSÄ ON LIIKAA
SIVUJA NIDOTTAVAKSI

Työn korkeus on suurempi kuin nitojan kapasiteetti. Nidottavan työn korkeus saa olla
enintään 5,5 mm.

Varmista, että työ ei ylitä suositeltuja nidonnan asetuksia. Lisätietoja on
tulostuslaitteen käyttöoppaassa.

LIIKAA SIVUJA VIHKON
TEKEMISEEN

Sivumäärä on liian suuri satulanidontaan.

Varmista, että työ ei ylitä suositeltuja satulanidonnan asetuksia. Lisätietoja on
tulostuslaitteen käyttöoppaassa.

VÄÄRÄ TYYPPI
LOKERO x=[TYYPPI]

Järjestelmä havaitsi paperiradalla lokerosta (

xx

) tulleen piirtoheitinkalvon.

TYÖTÄ EI VOI
EI ONNISTU

Mopy-työtä ei voi lajitella. Muistissa, levyssä tai asetuksissa on ongelmia.

Vain yksi kopio tulostuu.

Jos työn nimi ei ole tiedossa, kirjoita NIMETÖN.

TYÖTÄ EI VOI
TALLENTAA

Työtä ei voi tallentaa laitteeseen, koska muistissa, levyssä tai asetuksissa on
ongelmia.

Jos työn nimi ei ole tiedossa, kirjoita NIMETÖN.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

130

Viestien ymmär täminen

LOKERON xx
KOKOA EI TUETA

Laite ei tue lähetetyn työn määritettyä paperikokoa.

KÄYTÄ [TYYPPI]
OTETAANKO [KOKO]
LOKEROSTA N?

Jos pyydettyä paperikokoa tai -tyyppiä ei ole käytettävissä, laite kysyy, käytetäänkö
toista kokoa tai tyyppiä.

Valitse koko tai tyyppi toisesta lokerosta.

ODOTA TULOST.
KÄYNNISTYMISTÄ

RAM-levyn asetusta on muutettu ennen laitteen automaattista uudelleenkäynnistystä.
Muutos tulee käyttöön, kun laite käynnistetään uudelleen.

Jos muutat ulkoisen laitteen tilaa, katkaise laitteesta virta ja kytke se takaisin. Odota,
että laite käynnistyy uudelleen.

xx.y TULOSTINVIRHE
Jatka
valitse Jatka

On tapahtunut laitevirhe. Poista viesti valitsemalla ponnahdusvalintaikkunasta Jatka.

13.xy.zz TUKOS
[PAIKKA]

Poista paperitukos määritetystä paikasta. (Lisätietoja on kohdassa

“Tukosten

poistaminen” sivulla 94

.)

Viesti poistuu, kun avaat ja suljet etuluukun.

Jos viesti pysyy yhä näytössä, kun kaikki tukokset on poistettu, tuntoelin saattaa olla
juuttunut tai rikki. Ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.

20 MUISTI EI RIITÄ

Jatka valitsemalla
Jatka.

Laite on saanut enemmän tietoa kuin sen käytettävissä olevaan muistiin mahtuu. Olet
ehkä yrittänyt siirtää liian monia makroja, ladattavia fontteja tai monimutkaista
grafiikkaa.

Tulosta siirretty tieto valitsemalla Jatka. Jonkin verran tietoa on mahdollisesti
hävinnyt. Yksinker taista sen jälkeen tulostustyötä tai asenna lisää muistia.
(Lisätietoja on kohdassa

“Tuotteen muisti ja sen laajentaminen” sivulla 219

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

131

Viestien ymmär täminen

21 SIVU LIIAN
MONIMUTKAINEN

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka valitsemalla
Jatka.

Sivun muotoilu oli liian hidasta laitteelle.

Tulosta siirretty tieto valitsemalla Jatka. (Osa tiedoista saattaa hävitä.)

Sivunsuojaustoiminto näkyy

MÄÄRITÄ ASETUKSET - OLETUSASETUKSET - TAPAHTUMAT

-valikosta, ja jotta sivun voisi tulostaa, asetukseksi on määritettävä

KÄYTÖSSÄ

. Kun

sivu on tulostettu,

SIVUNSUOJAUS=KÄYTÖSSÄ

-asetus pitää määrittää takaisin tilaan

AUTO

. (Lisätietoja on kohdassa

“Järjestelmän asetukset -alivalikko” sivulla 208

.)

Jos tämä viesti näkyy usein, yksinker taista tulostustyötä.

22 EIO x
PUSKURI TÄYNNÄ

Määritetyn korttipaikan EIO-kor ttiin on lähetetty liian paljon dataa (

x

). Käytössä

saattaa olla väärä tiedonsiirtoprotokolla.

Tulosta siirretty tieto valitsemalla Jatka. (Osa tiedoista saattaa hävitä.)

Tarkista isännän asetukset. Jos tämä viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteyttä HP:n
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa
Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/support/lj9000

.)

22 RINNAKK I/O
PUSKURI TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka valitsemalla
Jatka.

Rinnakkaispor ttiin lähetettiin liikaa tietoa.

Tarkista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla ja että kaapeli on laadukas. (Lisätietoja
on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.) (Joistakin rinnakkaiskaapeleista, jotka eivät ole HP:n

tuotteita, saattaa puuttua nastaliitäntöjä tai ne eivät muuten vastaa IEEE
1284-määrityksiä.)

Tämä virhe voi tulla esiin, jos käyttämäsi ohjain ei ole IEEE 1284 -yhteensopiva.
Parhaat tulokset saa käyttämällä HP-ohjainta, joka toimitettiin laitteen mukana.
(Lisätietoja on kohdassa

“Ohjaimet” sivulla 16

.)

Poista virheviesti valitsemalla Jatka. (Tietoja häviää.)

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

132

Viestien ymmär täminen

22 SARJA I/O-
PUSKURI TÄYNNÄ

Laitteen sarjapuskuri on täyttynyt tulostustilan aikana.

Tulosta siirretty tieto valitsemalla Jatka. (Osa tiedoista saattaa hävitä.)

30.00.01 SKANNERI I/O
-VIRHE
TARKISTA KAAPELIT JA
KÄYNNISTÄ

Laite ja kopioprosessori eivät kommunikoi keskenään. Tarkista, että kaapelit ovat
kiinni.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

30.00.02 SKANNERI I/O
-VIRHE
TARKISTA KOPIOINNIN
LIITÄNTÄKORTTI

Nopean kopioinnin liitäntäkor ttia ei tunnistettu. Kopioinnin liitäntäkorttia ei ole
asennettu, tai sen alustus epäonnistui.

30.01.yy
SKANNAUSVIRHE

Laite ei suorita skannausta oikein. Katkaise laitteesta virta ja kytke se sitten
uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa esittelyoppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

40 HEIKKO SARJA
YHTEYS

Sarjatietovirhe otettaessa vastaan tietoja tietokoneesta (pariteetin, kehystyksen tai
linjan ylitys).

Poista virheviesti ja jatka tulostamista valitsemalla Jatka.

40 EIO x HUONO
TIEDONSIIRTO

Laitteen ja määritetyssä korttipaikassa olevan EIO-kortin välillä oleva yhteys on
katkennut.

Poista virheviesti ja jatka tulostamista valitsemalla Jatka.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

133

Viestien ymmär täminen

41.x-TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka valitsemalla
Jatka.

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

41.3 TUNTEMATON KOKO
LOKERO xx

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Muuta kokoa
valitsemalla Jatka.

Lokerossa (

xx

) on paperia, joka on syöttösuunnassa pitempää tai lyhyempää kuin

lokerolle määritetty koko.

Kun valitset Jatka, niin pääset kohtaan

LOKERON xx KOKO=

. Määritä lokeron koko

uudelleen, jotta laite käyttää sitä lokeroa, jossa on tulostustyössä tarvittava
paperikoko.

Jos virhe ei poistu, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

41.5 TUNTEMATON
TYYPPI
LOKERO xx

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Muuta tyyppiä
valitsemalla Jatka.

Lokerossa (

xx

) on paperia, joka ei vastaa lokerolle määritettyä tyyppiä.

Kun valitset Jatka, niin pääset kohtaan

LOKERON xx TYYPPI=

. Määritä lokeron koko

uudelleen, jotta laite käyttää lokeroa, jossa on tulostustyössä tarvittava paperityyppi.

Jos virhe ei poistu, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

49.xxxxx

Vakava laitteisto-ohjelmistovirhe.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

134

Viestien ymmär täminen

50.x KIINNITYSYKSIKÖN
VIRHE

Tulostimen kiinnitysyksikössä on vikaa.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa esittelyoppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

51.x
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa esittelyoppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

52.x
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa esittelyoppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

135

Viestien ymmär täminen

53.xy.zz
TULOSTINVIRHE

Laitteen muistissa on ongelma. Virheen aiheuttanutta DIMM-moduulia ei tule käyttää.
Arvot

x

,

y

ja

zz

ovat seuraavat:

x = DIMM-tyyppi
0 = ROM
1 = RAM

y = laitteen sijainti
0 = sisäinen muisti (ROM tai RAM)
1 - 4 = DIMM-paikat 1, 2, 3 tai 4

zz = virheen numero

Määritetty DIMM täytyy ehkä asettaa uudestaan paikoilleen tai vaihtaa.

Katkaise laitteesta vir ta ja vaihda virheen aiheuttanut DIMM.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

55.xx TULOSTIN
KOHDISTUSVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka valitsemalla
Jatka.

Tilapäinen tulostusvirhe.

Valitse Jatka.

Jos virhe ei poistu, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

56.x
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

136

Viestien ymmär täminen

57.x
TULOSTINVIRHE

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

58.x
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

59.x
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja käynnistä laite uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

60.x
TULOSTINVIRHE

Määritetyn lokeron

xx

tiellä on este, eikä lokero pysty nostamaan paperia kunnolla

syötettäväksi.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

137

Viestien ymmär täminen

62.x
TULOSTINVIRHE

Laitteen muistissa on ongelma.

x

-arvo viittaa ongelman sijaintiin.

0 = sisäinen muisti

1 - 4 = DIMM-paikat 1, 2, 3 tai 4

Määritetty DIMM täytyy ehkä vaihtaa.

Jatka valitsemalla Jatka.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

64
TULOSTINVIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka käynnistämällä
virta

Skannauspuskurivirhe.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

66.XY.ZZ

TULOSTUSLAITEVIRHE

Tulostuslaitteessa on tapahtunut virhe.

Tarkista kaapelit. Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

138

Viestien ymmär täminen

68.x PYSYVÄN TALL.
VIRHE

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka

Laitteen pysyvässä muistissa (NVRAM) on tapahtunut virhe. Yksi tai useita laitteen
asetuksista on palautettu tehtaan oletusasetukseksi.

Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostin saattaa käyttäytyä odottamattomasti, koska
pysyvässä tallennuksessa on tapahtunut virhe.

Viesti poistuu yleensä, kun valitaan Jatka.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

68.x PYSYVÄ TALL.
TÄYNNÄ

vaihtelee seuraavan
viestin kanssa

Jatka

Laitteen pysyvä muisti (NVRAM) on täynnä. Jotkin pysyvään muistiin tallennetut
asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiksi.

Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostin saattaa käyttäytyä odottamattomasti, koska
pysyvässä tallennuksessa on tapahtunut virhe.

Viesti poistuu yleensä, kun valitaan Jatka.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

68.x PYSYVÄ TALL.
KIRJOITUSVIRHE

Laitteen pysyvään muistiin (NVRAM) ei voi kirjoittaa.

Tulostaminen voi jatkua, mutta tulostin saattaa käyttäytyä odottamattomasti, koska
pysyvässä tallennuksessa on tapahtunut virhe.

Viesti poistuu yleensä, kun valitaan Jatka.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

139

Viestien ymmär täminen

69.x
TULOSTINVIRHE

Tilapäinen tulostusvirhe.

Katkaise laitteesta vir ta, pane kaksipuolisen tulostuksen lisälaite takaisin paikoilleen
ja käynnistä laite.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

79.xxxx
TULOSTINVIRHE

Vakava tulostimen laitteistovika.

Katkaise laitteesta vir ta ja kytke se sitten uudelleen.

Jos viesti toistuu, ota yhteyttä HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen.
(Lisätietoja on laitteen CD-levyllä olevassa Esittely-oppaassa tai osoitteessa

www.hp.com/suppor t/lj9000

.)

8x.yyyy

Paikassa

x

olevassa EIO-lisäkortissa on ilmennyt määritetty vakava virhe

yyyy

.

81 HUOLTO (xxx)

Tätä viestiä käytetään, kun laitetta testataan valmistuspaikassa ja virheitä ilmenee.

Viesti

Selitys tai suositeltava toimenpide

background image

7 Vianmääritys

140

Tulosteen laatuongelmien korjaaminen