HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Yleistä

background image

Yleistä

Tässä osassa annetaan ohjeita vianmäärityksestä ja laiteongelmien ratkaisemisesta.

“Tukosten poistaminen”
sivulla 94

Paperi voi joskus tukkia laitteen tulostuksen aikana. Tässä osassa neuvotaan, kuinka voit
paikantaa paperitukokset, poistaa ne laitteesta ja estää niiden toistumisen.

“Viestien ymmär täminen”
sivulla 117

Laitteen ohjauspaneelin näyttöön voi tulla monia eri viestejä. Jotkin viestit ilmoittavat laitteen
senhetkisen tilan, esimerkiksi

ALUSTAA

. Toiset viestit kehottavat toimenpiteisiin, kuten

SULJE YLÄKANSI

. Monet viestit ovat itsestään selviä. Jotkin viestit ilmaisevat laitteessa olevan

ongelman tai vaativat lisätoimia tai kuvausta. Tässä osassa käydään läpi tällaiset viestit ja
selvitetään, mitä voit tehdä, jos viesti tulee jatkuvasti näkyviin.

“Tulosteen
laatuongelmien
korjaaminen” sivulla 140

Laitteen tulostusjälki on normaalisti korkealaatuista. Jos tulostusjälki ei ole terävää ja selvää,
jos sivulla näkyy viivoja, täpliä tai tahroja tai jos paperi käpristyy tai rypistyy, käytä tämän osan
vianmääritysohjeita tulosteen laatuongelmien ratkaisemiseksi.

“Laiteongelmien
määrittäminen”
sivulla 148

Ennen kuin voit korjata laitteessa olevan vian, on tärkeää ymmär tää, mistä ongelma johtuu.
Käytä tämän osan taulukoita avuksi laiteongelman määrittämisessä ja seuraa sitten annettuja
vianmääritysohjeita.

“Laitteen asetusten
tarkistaminen”
sivulla 169

Voit tulostaa laitteella tietosivuja, joissa on tietoja laitteesta ja sen kokoonpanosta.

background image

7 Vianmääritys

94

Tukosten poistaminen