HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia

background image

Kopioiminen käyttämällä käyttäjän määrittämiä asetuksia

Seuraavia vaiheita noudattamalla voit muuttaa kopioiden asetuksia.

Kopioiminen käyttämällä muita kuin tehdasasetuksia

1

Aseta alkuperäinen kuvapuoli alaspäin skannerin lasille tai asiakirjansyöttölaitteeseen.

Graafisen kosketusnäytön toiminto:

2

Tarkista asetukset valitsemalla Kuvaile alkuperäistä. Voit valita Perusasetukset tai Lisäasetukset.

3

Valitse Perusasetukset, jotka kuvaavat alkuperäistä. Vaihtoehtoja ovat:Koko: Valitse alkuperäiskappaleen paperikoko.Sivun suunta: Valitse Pysty tai Vaaka.Tulostuspuolien määrä: Valitse Yksipuolinen tai Kaksipuolinen.Sivun sisällys: Valitse Teksti, Kuva tai Yhdistelmä.

4

Tarkista asetukset Lisäasetukset-näytössä valitsemalla Lisäasetukset-välilehti. Vaihtoehtoja ovat:Paksu paperi: Valitse Kyllä, jos alkuperäinen on paksu paperi.Työtila: Jos työ sisältää useita skannauksia, valitse Kyllä.

5

Kun valinnat on tehty, valitse OK.

Huomautus

Graafisen näytön Alkuperäinen-osassa oleva sivukuvake näyttää alkuperäistä asiakirjaa edustavan kuvan.

6

Tee tarvittavat muutokset kontrastiin ja kokoon käyttämällä Kontrastin hallinta -palkkia ja
Pienennä/suurenna-painiketta, jotka löytyvät näytön kuvanmuokkausosasta.

7

Tarkista asetukset valitsemalla Kopioasetukset. Voit valita Perusasetukset tai Lisäasetukset.

background image

4 Walk-up-kopioiminen

39

Kopioinnin perusohjeet

8

Valitse Perusasetukset-kohteet, jotka kuvaavat kopioiden ominaisuuksia. Kohteet ovat:Paperikoko: Valitse Automaattinen (paperikoko on sama kuin alkuperäinen koko) tai haluamasi kopiokoko. Varmista,
että lokerossa on oikeankokoista paperia.Tulostuspuolien määrä: Valitse Yksipuolinen tai Kaksipuolinen.Kääntöpuolen suunta: Valitse Normaali tai Käännä (jos käytössä on kaksipuolinen kopiointi).Sivua/arkki: Valitse 1, 2, 4 tai Vihko.

Jos valitset 4 sivua yhdelle arkille, Z- tai N-järjestely sovitetaan tulostussuuntaan. Näkyviin tulee mahdollisuus asettaa
reunukset jokaisen pienemmän sivun ympärille.Reunukset: Valitse Reuna tai Ei reunaa.Nidonta: Nidonta-asetukset määräytyvät tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan. Vaihtoehdot ovat Ei mitään,
Kulma, 1, 2, 3 tai 6.

9

Valitse tarvittaessa Lisäasetukset. Vaihtoehdot ovat:Lajittelu: Valitse Lajiteltu tai Lajittelematon.Tulostuslokero: Valitse Lokero 1 tai Lokero 2.Tallennettu työ: Valitse Kyllä, jos haluat tallentaa kopiointityön työtä tulostamatta. Valitse Ei, jos työ kopioidaan
normaalisti. Katso tarkempia tietoja kohdasta

“Tallennetun työn luominen” sivulla 41

.

10

Kun olet valmis, valitse OK.

Huomautus

Graafisen näytön Kopio-osassa oleva sivukuvake näyttää kuvan, joka edustaa kopiota.

11

Valitse kopioiden määrä numeronäppäimillä ja paina

A

LOITA

-painiketta.

Z-järjestely

N-järjestely

background image

4 Walk-up-kopioiminen

40

Kopioinnin perusohjeet