HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series leírás

background image

1

hp LaserJet 9000mfp
hp LaserJet 9000Lmfp

használat

Ennek az elektronikus dokumentumnak a használata azt jelenti, hogy ön elfogadja a

Szerzői jogok és licenc

feltételeit.

2003 Copyright

Hewlett-Packard Development Company, L.P.

background image

2

Szerzői jogok és licenc

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A dokumentum előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, módosítása vagy fordítása tilos, kivéve a szer zői jogról szóló
tör vények által megengedett eseteket.

A jelen dokumentumban közölt információk előzetes ér tesítés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a hozzájuk mellékelt jótállási nyilatkozatban részletezett kifejezett garancia vonatkozik.
Jelen dokumentum semmilyen része sem ér telmezhető további garanciavállalásként. A HP nem vonható felelősségre a jelen
dokumentumban esetlegesen előforduló technikai vagy szerkesztési hibákér t, illetve kihagyásokér t.

Az ehhez a felhasználói útmutatóhoz kapcsolódó Hewlett-Packard nyomtató használóját a következő licencjogok illetik meg: a)
SZEMÉLYES, BELSŐ vagy VÁLLALATI használatra kinyomtathatja ezt a felhasználói útmutatót, azzal a kikötéssel, hogy a nyomtatott
példányokat nem adja el, nem vesz részt viszonteladóként az ér tékesítésükben és más módokon sem terjeszti őket; valamint b)
közzéteheti a felhasználói útmutató egy elektronikus példányát a hálózati szer veren, feltéve, hogy az elektronikus másolathoz való
hozzáférés a jelen felhasználói kézikönyvhöz kapcsolódó Hewlett-Packard nyomtató SZEMÉLYES, BELSŐ használóinak körére
korlátozódik.

Edition 1, 10/2003

Megjegyzések a termékmegjelölésre vonatkozóan

Az Adobe® Acrobat® és a PostScript® az Adobe Systems Incorporated védjegyei.

Az AutoCAD

TM

az Autodesk, Inc. USA -ban bejegyzett védjegye.

A Microsof t, az MS Windows, a Windows és a Windows NT® a Microsof t Corporation USA -ban bejegyzett védjegyei.

A Netscape és a Netscape Navigator a Netscape Communications Corporation USA -ban bejegyzett védjegyei.

A TrueType

TM

az Apple Computer, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az UNIX® a The Open Group bejegyzett védjegye.

AzE

NERGY

S

TAR

® az U.S. EPA Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

background image

3

HUWW