HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A nyomtatópatronból kifogyott a festék

background image

A nyomtatópatronból kifogyott a festék

Amikor a kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a KEVÉS A FESTÉK üzenet, az alapér telmezett beállítás miatt a nyomtató tovább nyomtat,
amíg a felhasználó ki nem cseréli a nyomtatópatront, vagy amíg a „dob-élettar tam vége” üzenet meg nem jelenik. Amikor a dob
élettar tamának vége miatt jelenik meg a KIFOGYOTT A FESTÉK üzenet, a nyomtató leáll, és az üzenet addig nem tűnik el, illetve
addig nem tudja folytatni a nyomtatást, amíg ki nem cseréli a dobot. A készülék azér t áll le, hogy elkerülje az esetleges károsodást.

A HP azt javasolja, hogy az első KEVÉS A FESTÉK figyelmeztető üzenet megjelenésekor rendelje meg a csere nyomtatópatront. A
patront az internetes kellékrendelési (Internet Enabled Supplies Ordering) funkcióval rendelheti meg. A közvetlen kapcsolódáshoz
kattintson a képernyő jobb alsó részén lévő nyomtató ikonra, majd az ön által használt készülék ikonjára, végül az állapotlapon a
Kellékrendelés hivatkozásra. Hálózati környezetben a beágyazott webszer verrel on-line rendelhet kellékeket.

background image

6 A készülék karbantar tása

97

A nyomtatópatron állapotai

HUWW

A készülék tisztítólapjának használata

Megjegyzés

Hogy bizonyos papír fajták esetén is biztosítsa a jó nyomtatási minőséget, használja a tisztítólapot minden alkalommal, amikor
kicseréli a nyomtatópatront. Ha túlságosan gyakran van szükség a tisztítólapra, próbáljon más típusú papírra nyomtatni.

Ha a nyomtatott oldalak elülső vagy hátoldalán festékszemcsék jelennek meg, akkor kövesse az alábbi eljárást.

A készülék kezelőpaneljéről:

1

Érintse meg a Menü sort.

2

Érintse meg az Eszköz konfigurálása sor t.

3

Érintse meg a Nyomtatási minőség sor t.

4

Léptessen a Tisztítólap létrehozása pontra.

5

Érintse meg a Tisztítólap létrehozása sor t, és a készülék automatikusan kinyomtatja az oldalt.

6

Amikor a festéket kitisztította a nyomtató belsejéből, fényes, fekete foltok jelennek meg a lap fekete csíkján. Ha a fekete csíkon
fehér foltok jelennek meg, nyomtasson új tisztítólapot.

Megjegyzés

A tisztítólap csak akkor működik megfelelően, ha másolópapír minőségű papírra nyomtatja (nem bankposta vagy dur va papírra).

A nyomtatópatron felrázása

A nyomtatópatron első használatakor először óvatosan rázogassa a patront, hogy egyenletesen eloszlassa a festéket a patron
belsejében. A nyomtatópatront úgy ter vezték, hogy csak most az egyszer kell felráznia.

background image

6 A készülék karbantar tása

98

A nyomtatópatron állapotai

HUWW

background image

7 Problémamegoldás

99

Áttekintés

HUWW

7