HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nyomtatópatron tárolása

background image

Nyomtatópatron tárolása

Addig ne vegye ki a nyomtatópatront a csomagolásból, amíg nem akarja használni. A bontatlan csomagolásban tárolt patron
eltar thatósági ideje körülbelül 2,5 év.

VIGYÁZAT!

A nyomtatópatron károsodásának megelőzése érdekében ne tegye ki azt néhány percnél hosszabb ideig fénynek.

background image

6 A készülék karbantar tása

95

A nyomtatópatron kezelése

HUWW