HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kezelõpanel jellemzõi

background image

Kezelőpanel jellemzői

Jellemzők/Gombok

Funkció

Állapotsor

Megjeleníti a készülék aktuális állapotát, a másolatok példányszámát, a menü- és súgóopciókat.

Menü

Különböző beállításokhoz, pl. a papírkezeléshez és az eszközkonfigurációhoz biztosít hozzáférést.

Súgó

A Mi ez? és Mutasd meg súgóopciókat érheti el vele.

Eredeti

Az eredeti dokumentumra vonatkozó beállításokat jeleníti meg. A készülék automatikusan felismeri a dokumentum méretét.

Másolás

A kimeneti dokumentumra vonatkozó beállításokat jeleníti meg.

Küldési beállítások

Segítségével küldheti el e-mailben dokumentumait.

Kicsinyítés/Nagyítás

Kicsinyíti vagy nagyítja a másolat méretét

Kontrasztszabályozás

Növeli vagy csökkenti a fényességet.

Hozzáférés a Mi ez? súgóhoz. Az érintőképernyő menüjébe ágyazva találja meg.

Minőségjavítás

Segítségével a minőségjavításokat tar talmazó képernyőhöz férhet hozzá.

V

ISSZAÁLLÍTÁS

A feladat beállításait a gyári vagy a felhasználó által alapér telmezett ér tékekre állítja vissza.

S

TOP

Leállítja a folyamatban lévő feladatot.

S

TAR T

Indítja a másolási feladatot, a digitális küldést, illetve újraindítja a megszakított feladatot.

Számbillentyűzet

Segítségével adhatja meg a másolatok példányszámát és egyéb számszerű adatokat.

Minőségjavítás

background image

2 A kezelőpanel

24