HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Állapotsor

background image

Állapotsor

Az állapotsor az alapér telmezés szerinti érintőképernyős grafikus kijelző felső részén található. Az állapotsor jeleníti meg a menüket, a
súgót, az állapotüzeneteket és a másolatok megadott példányszámát.Menü: Itt választhatja ki pl. az Információ és a Papírkezelés menüt.Súgó: Válassza a Mi ez? súgó vagy a Mutasd meg lehetőséget. (Lásd a következő részt:

Lásd: „Súgórendszer”, 20. oldal.

)Állapotüzenetek: Mutatja a készülék aktuális állapotát, pl. Kész vagy 1. oldal beolvasása.Megadott példányszám: Mutatja a megadott példányszámot. A gyári alapbeállítás 1 példány.

A felhasználónak címzett hibaüzenetek a felbukkanó párbeszédpanelben jelennek meg, és amíg nem törli azokat, nem folytathatja a
megszokott vezérlést a képernyőn.

Állapotsor

Állapotüzenet

Másolatok
megadott példányszáma

Menü

Súgó

Készenlét

background image

2 A kezelőpanel

25

Navigálás a kezelőpanelen

HUWW