HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - EIO kártyák/nagy kapacitású tárolók

background image

EIO kártyák/nagy kapacitású tárolók

A Hewlett-Packard folyamatosan újabb és újabb szof tvereszközöket vezet be a készülék és tar tozékai használatának megkönnyítésére.
Ezek az eszközök díjmentesen letölthetők az Internetről. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót,
vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Kövesse a következő műveletsor t az EIO-kár tya vagy egy tömeges tárolási eszköz telepítéséhez:

1

Az EIO kár tyák vagy a nagy kapacitású eszköz telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tápkábelt.

2

Az EIO kár t yák vagy egy opcionális nagy kapacitású tároló eszköz (például egy merevlemez) helyét és beállítását a rajzon láthatja.

3

A betűkészletek nagy kapacitású tárolóeszközön tör ténő kezeléséhez használja a HP Resource Manager t (erőforráskezelőt), vagy
a Macintosh számítógépen a HP LaserJet Utilit y (segédprogram) szof tver t.

4

Az új eszköz telepítése után nyomtassa ki a konfigurációs oldalt.

EIO 3

EIO 2

EIO 1

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

236

EIO kár t yák/nagy kapacitású tárolók

HUWW

background image

D Nyomtatóparancsok

237

Áttekintés

HUWW

D