HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Memória telepítése

background image

Memória telepítése

További memória telepítéséhez kövesse ezt az eljárást. Mielőtt elkezdi a műveletet, nyomtasson egy konfigurációs oldalt (Menü,
Információ, Konfiguráció nyomtatása, majd OK) annak megállapítására, hogy mennyi memória van a készülékben a további memória
hozzáadása előtt. A táblázat felsorolja a maximálisan megengedett memóriamennyiséget minden DIMM nyiláshoz.

Nyíláscímke a
Konfigurációs oldalon

Nyíláscímke a
formázókártyán

Leírás

1. nyílás

J1

Flash firmware

2. nyílás

J2

128 MB

3. nyílás

J3

128 MB

4. nyílás

J4

128 MB

Összesen

384 MB

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

230

Memória telepítése

HUWW

VIGYÁZAT!

A statikus elektromosság károsíthatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelése közben viseljen
antisztatikus csuklópántot, vagy gyakran érintse meg a DIMM antisztatikus csomagolásának
felületét, majd pedig egy fedetlen fémfelületet a készüléken.

DIMM-ek telepítése

1

Ha még nem tette meg, akkor a további memória hozzáadása előtt nyomtassa ki a
konfigurációs oldalt, hogy megtudja, mennyi memória van a nyomtatóba telepítve.

2

Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati kábelt és az összes csatlakozókábelt.

3

Lazítsa meg a készülék hátulján található rögzítőcsavarokat.

3

2

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

231

Memória telepítése

HUWW

4

Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a formázókár t yát a készülékből. Helyezze egy
sík, nem vezető felületre.

5

Vegye ki a DIMM-et az antisztatikus csomagolásból. A DIMM-et úgy fogja meg, hogy
két ujjával tar tja az oldalsó szélénél, és két hüvelykujjával hátulról támasztja. Igazítsa a
DIMM-kár t yán található rovátkákat a DIMM-nyíláshoz. (Ellenőrizze, hogy a zárak a
DIMM-nyílás mindkét oldalán nyitva vannak, vagy kifelé állnak.)

A maximális memóriamennyiségre vonatkozóan minden DIMM-nyílás esetében nézze
meg ezt a részt:

„Memória telepítése”, 229. oldal

.

6

Nyomja bele a DIMM-kár tyát a résbe (erősen nyomja be). Győződjön meg arról, hogy
a biztosítórugók a DIMM-kár t ya mindkét oldalán a helyükre pattantak. (Ha el akarja
távolítani aDIMM-kár tyát, akkor előbb ki kell nyitnia ezeket a biztosítórugókat.)

6

4

5

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

232

Memória telepítése

HUWW

7

Csúsztassa vissza a formázókár t yát a készülékbe, majd szorítsa meg a két csavar t.

8

Helyezze vissza a tápvezetéket, és csatlakoztassa az összes kábelt. Kapcsolja be a
készüléket.

8

7

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

233

Memóriatelepítés ellenőrzése

HUWW