HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Memóriatelepítés ellenőrzése

background image

Memóriatelepítés ellenőrzése

Kövesse a következő lépéseket, hogy ellenőrizhesse, helyesen telepítette-e a DIMM-kár tyákat:

1

Ellenőrizze, hogy a készülék kezelőpaneljének kijelzőjén az ÜZEMKÉSZ felirat látható-e, amikor a készüléket bekapcsolja. Ha
hibaüzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul telepítette a DIMM-kár tyát.

2

Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt.

3

Nézze meg a konfigurációs oldal memóriára vonatkozó részét, és hasonlítsa össze a DIMM telepítése előtt nyomtatott
konfigurációs oldallal. Ha a memória mennyisége nem nőtt, a következők egyike tör ténhetett:A DIMM nincs megfelelően telepítve. Ismételje meg a telepítési műveletet.A DIMM hibás. Próbáljon ki egy új DIMM-et, vagy próbálja a DIMM-et egy másik nyílásba helyezni.

Megjegyzés

Ha nyomtatónyelvet telepített, akkor ellenőrizze a Nyomtatónyelvek és opciók részt a konfigurációs oldalon. Itt az új
nyomtatónyelvnek kell feltüntetve lennie.

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

234

Erőforrások mentése (állandó források)

HUWW