HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Beágyazott webszerver

background image

Beágyazott webszerver

A beágyazott webszer ver lehetővé teszi az állapotinformációk megjelenítését, a beállítások módosítását és a nyomtató számítógépről
tör ténő kezelését.

A beágyazott webszer ver hálózati csatlakozást igényel, melyet a készülék HP Jetdirect hálózati kár tyája biztosít. A beágyazott
webszer ver használatához a következőkre van szükség:TCP/IP alapú hálózat.számítógépére telepített webböngésző, lehetőleg Netscape Navigator 4.7x vagy Microsoft Internet Explorer 5.0x, illetve újabb
ver ziói.

Megjegyzés

Bármilyen operációs rendszerből elérheti a beágyazott webszer ver t, amely támogatja a TCP/IP protokollt és rendelkezik
webböngészővel. A párhuzamos kábeles kapcsolat és az IPX alapú hálózati nyomtatókapcsolatok nem támogatottak. A tűzfalon
kívülről nem láthatók a beágyazott webszer ver oldalai.

A készülék honlapja a beágyazott webszer veren keresztül érhető el a készülék IP-címének beírásával, illetve a HP Web Jetadmin
szolgáltatásán keresztül.

A HP Web Jetadmin nem tar tozéka a nyomtatótelepítőszof tverének, azonban letölthető a HP weboldaláról a

www.hp.com/go/webjetadmin

címen.

A beágyazott webszer verben a következőkre van lehetőség:támogatási kapcsolat és weboldalak beállítása.jelszó beállítása annak szabályozására, hogy ki érhesse el távolról a hálózati oldalakat.általános hálózatiállapot-információk megtekintése, beleér tve a nyomtatószer veren tárolt hálózati statisztikákat.

További információkér t lásd az on-line hp beágyazott webszerver hp LaserJet nyomtatókhoz felhasználói útmutatót, amely a

www.hp.com/suppor t/lj9000

címen szerezhető be.

Tonerszint ellenőrzése a beágyazott webszerver segítségével

1

Webböngészőjében adja meg a nyomtató honlapjának az IP-címét. Ezzel a nyomtató állapotlapjához lép.

2

A képernyő bal oldalán, kattintson a Kellék állapot-ra. Ezzel a kellék állapotlaphoz kerül, amelyen a tonerszinttel kapcsolatos
információt olvashatja. A kellékállapot-oldallal kapcsolatos információkér t lásd:

„Kellékállapot lap”, 178. oldal

.

background image

F A rendszergazda feladatai

255

IP-cím beállítása és ellenőr zése

HUWW