HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Diagnosztika menü

background image

Diagnosztika menü

Ezt a menüt a rendszergazdák használhatják részegységek elszigetelésére, valamint az elakadások és minőségi problémák
elhárítására.

Tétel

Értékek

Magyarázat

NYOMTATÓ

ESEMÉNYNAPLÓ

Egy helyi LIFO (last in, first out) veremlistát hoz létre a hibanapló 50 legfrissebb
bejegyzéséből. A kinyomtatott hibanapló a hibák számát, az oldalszámot, a hibakódot
és a leírást vagy nyomtatónyelvet mutatja.

ESEMÉNYNAPLÓ

MEGJELENÍTÉSE

Lehetővé teszi a rendszergazda számára a hibanapló kezelőpanelről tör ténő
végiggörgetését, és megjeleníti az 50 legfrissebb eseményt.

PAPÍRÚTTESZT

BEÁLLÍTÁSA

Létrehoz egy tesztoldalt, amely a készülék papírkezelési funkcióinak tesztelésekor
hasznos.

SZERVIZTESZT

A motor teszt a készülék belső diagnosztikájának azon részeit éri el, amelyek a
készülék bekapcsolásakor aktiválódnak. Ezek a diagnosztikák azon problémák
izolálására használhatók, amelyeket a firmware nem jelent.

LAPOLVASÓTESZTEK

Lehetővé teszi, hogy hiba esetén a rendszergazda különféle teszteket végezzen el a
lapolvasón. A rendszergazda egy szer viztechnikussal együtt végzi el a
lapolvasóteszteket.

KEZELŐPANEL

Lehetővé teszi a rendszergazda számára tesztek elvégzését a kezelőpanel kijelzőjén,
amennyiben problémák merülnek fel. A rendszergazda egy szer viztechnikussal együtt
végzi el a kezelőpanelkijelző-teszteket.

background image

265

HUWW