HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Tulajdonságok beállításai

background image

Tulajdonságok beállításai

Tulajdonságok beállításai:alapér telmezett lapolvasó-beállítások elvégzése:alapér telmezett dokumentumméret.alapér telmezett dokumentumtípus: szöveg, grafika vagy mindkettő.kétoldalas lap.a rendszergazda elérhetőségi információinak beállítása annak érdekében, hogy lehetővé váljon az olyan hibáról tör ténő ér tesítés,
amelyek az Ön odafigyelését igénylik.

Megjegyzés

Az aktuális információkér t látogassa meg a

http://www.hp.com/suppor t/lj900mfp

címet.

background image

F A rendszergazda feladatai

260

Digitáliskézbesítés-beállítási segédprogram

HUWW