HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Automatikus keresés

background image

Automatikus keresés

A készülék HP Jetdirect hálózati kár t yával rendelkezik. Minden HP Jetdirect nyomtatószer ver alapér telmezett TCP/IP-címe
192.0.0.192. A készülék telepítésekor hálózati szer vere automatikusan frissíti az alapér telmezett HP IP-címet egy hálózaton használt
címre. Az új rendszer IP-cím megállapításához nyomtasson egy konfigurációs oldalt, és ellenőrizze az TCP/IP állapotot és címet.