HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - környezetvédelem

background image

környezetvédelem

A Hewlett-Packard Company elkötelezte magát a környezetbarát termékeket gyár tása mellett. Ezt a terméket úgy ter vezték, hogy a
lehető legkisebb káros hatással legyen a környezetre.

A HP LaserJet készülék csökkenti az alábbiakat:

Ózonkibocsátás

Ez a termék nem termel érzékelhető mennyiségű ózongázt (0

3

).

background image

E Az előírásokra vonatkozó információ

249

Környezetbarát termékgazdálkodási program

HUWW

A termék kialakításának köszönhetően csökkenthető:

Energiafogyasztás

(csak HP LaserJet

9000mfp esetén)

Az energiafelhasználás jelentős mér tékben lecsökken PowerSave üzemmódban, ami védi a természeti
erőforrásokat, és pénzt takarít meg anélkül, hogy befolyásolná a nyomtató kiváló teljesítményét. A
terméke megfelel az

E

NERGY

S

TAR

®

előírásainak, amely

egy olyan önkéntes program, amelyet az

energiatakarékos irodatechnikai termékek gyár tásának ösztönzésére hoztak létre.

Az

E

NERGY

S

TAR

®

az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal Egyesült

Államokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Hewlett-Packard, mint

E

NERGY

S

TAR

®

par tner kijelenti, hogy ez a termék megfelel az

E

NERGY

S

TAR

®

energiatakarékossági irányelveinek. További

információkér t nézze meg a

www/energystar.gov/

oldalt.

A tonerfogyasztás

Az Economode//Tonermegtakarító üzemmód jelentős mér tékben csökkenti a toner fogyasztást, ezáltal
növeli a tonerkazetta élettar tamát.

A papírfelhasználás

A készülék kézi/opcionálisan automatikus duplex funkciója (kétoldalas nyomtatás) és N-szeres
nyomtatási szolgáltatása (több oldal egy lapra) képes csökkenteni a papír felhasználást és az ebből
eredő természetierőforrás-igényt.

background image

E Az előírásokra vonatkozó információ

250

Környezetbarát termékgazdálkodási program

HUWW

Ez a HP LaserJet készülék a környezetvédelemhez is hozzájárul a következő módokon:

Műanyagok

A 25 grammot meghaladó súlyú műanyag alkatrészek a nemzetközi előírásoknak megfelelő
anyagjelekkel vannak ellátva, amelyek megnövelik az esélyét, hogy a készülék hasznos élettar tamának
végén a műanyagok azonosíthatóak legyenek újrafelhasználás céljából.

HP LaserJet nyomtatási
kellékek

Számos országban/térségben a nyomtatási kellékek (például tonerkazetta, dob és beégető)
visszajuttathatók a HP-hoz a HP Nyomtatásikellék-visszavételi és -újrahasznosítási program keretében.
Egy egyszerű és ingyenes visszavételi program áll rendelkezésre több mint 48 országban/térségben.
Több nyelvű információt és a program igénybe vételéhez útmutatást ad az a tájékoztató, amelyet
mellékelnek minden új HP LaserJet nyomtatókazettához és fogyóeszköz csomaghoz.

HP nyomtatásikellék-visszavételi és -újrahasznosítási program információk

1990 óta a HP Nyomtatásikellék-visszavételi és -újrahasznosítási program keretében több mint
47 millió olyan használt LaserJet tonerkazettát gyűjtöttek össze, amelyeket különben a kidobtak volna.
A HP LaserJet tonerkazettákat és fogyóeszközöket összegyűjtik, és elszállítják azokhoz a
feldolgozópar tnerekhez, akik szétszerelik a kazettákat. Gondos minőségellenőrzést követően a
kiválasztott alkatrészeket az új patronokban újrahasznosítják. A fennmaradó anyagokat szétválogatják,
és nyersanyagként újra felhasználják számos más hasznos termékhez.

Visszaküldés az USA -ban

A HP szorgalmazza, hogy a felhasználók a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével
egyszerre több használt kazettát és fogyóeszközt küldjenek vissza. Csomagoljon össze két vagy több
kazettát, használja a mellékelt bérmentesített és előre megcímzett UPS címkét. További információkér t
az USA területén hívja a (800) 340-2445 számot, vagy látogasson el a HP LaserJet kellékek
weboldalára:

www.hp.com/go/recycle

.

Visszaküldés az USA -n kívül

A nem USA -beli vásárlók vegyék fel a kapcsolatot a helyi HP-ér tékesítési és -szer vizképviselettel, vagy
látogassanak el a

www.hp.com/go/recycle

weboldalra a HP kellékvisszavételi és -újrahasznosítási

program elérhetőségével kapcsolatos információkér t:

Papír

A készülék alkalmas az újrahasznosított papír használatára, ha a papír megfelel a Print Media Guide
(Nyomtatási média útmutató) c. kiadványban leír taknak. Rendelési információkér t látogassa meg a

http://www.hp.com/suppor t/lj9000

címet. Ez a készülék alkalmas a DIN 19309-nek megfelelő

újrahasznosított papír használatára.

background image

E Az előírásokra vonatkozó információ

251

Környezetbarát termékgazdálkodási program

HUWW

Anyagkorlátozások

Ez a HP termék tar talmaz higanyt a fénycsőben a lapolvasóban/folyadékkristályos kijelzőben, ami a
termék élettar tamának lejár takor különleges bánásmódot igényelhet.

Ez a termék nem tar talmaz elemeket.

Az újrahasznosítási információkkal kapcsolatban látogasson el a

www.hp.com/go/recycle

oldalra,

vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi illetékes szer vezettel vagy az Elektronikai ipari testülettel:

www.eiae.org.

A felhasznált anyagok
biztonságosságára
vonatkozó adatlap

Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) elérhetőek a HP LaserJet kellékek weboldalán a

www.hp.com/go/msds

címen.

background image

E Az előírásokra vonatkozó információ

252

Környezetbarát termékgazdálkodási program

HUWW

A HP LaserJet készülék tartósságának biztosítása érdekében a HP a következőket nyújtja:

Kiterjesztett garancia

A HP Suppor tPack (HP támogatási csomag) a HP hardver termékre és minden HP által szolgáltatott
belső alkatrészre vonatkozik. A hardverkarbantar tás a HP termék megvásárlásától számított három évre
terjed ki. A HP Suppor tPack-et a vásárlástól számított 90 napon belül lehet megvenni. A rendelési
információkkal kapcsolatban nézze meg a HP Ügyfélszolgálati részt a készülék CD-jén található
bevezető útmutatóban, vagy látogasson a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalra.

Pótalkatrészek és
fogyóeszközök
beszerezhetősége

Pótalkatrészek és fogyóeszközök a gyár tás megszűnése után még legalább 5 évig rendelkezésre
állnak majd ehhez a termékhez.

További információk

A HP környezetvédelmi programokkal kapcsolatos további információér t, pl. az alábbiak
témakörökhöz:Termék környezetvédelmi adatlapja ehhez, illetve számos kapcsolódó HP termékhezHP környezetvédelmi elkötelezettségi nyilatkozatHP környezetgazdálkodási rendszerHP élettar tam utáni visszavételi és újrahasznosítási programjaAnyagbiztonsági adatlap

nézze meg a

www.hp.com/go/environment

vagy

www.hp.com/hpinfo/community/environment

oldalakat.

background image

F A rendszergazda feladatai

253

Áttekintés

HUWW

F