HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A címjegyzék használata

background image

A címjegyzék használata

A készülék címjegyzék funkciójának segítségével több címzett számára is küldhet dokumentumot. A címjegyzékek beállításához kérjen
segítséget a helyi rendszergazdától.

Címzettlista készítése

A grafikus kijelző érintőképernyőjén:

1

Érintse meg a Opciók küldése sor t.

2

Érintse meg az E-mail sor t.

3

A billentyűzetet tar talmazó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Címzett: sor t.

4

Adja meg a név első betűjét.

Megjegyzés

Ha nem adja meg a név első betűjét, a készülék a címjegyzék első tételét jeleníti meg.

5

Érintse meg

a címjegyzékbe tör ténő belépéshez.

6

A görgetősáv segítségével léptessen a címjegyzékben. Ha gyorsabban kíván léptetni a jegyzékben, tar tsa lenyomva a nyilat.

7

Jelölje ki a címzett nevét, majd érintse meg a Hozzáadás gombot.

A Csoport gomb megérintésével is választhat elosztási listát, vagy egy helyi listából is hozzáadhat egy címzettet a Helyi gomb
megérintésével. Jelölje ki a kívánt neveket, majd a név címzettlistához tör ténő hozzáadásához érintse meg a Hozzáadás gombot.

A címzett kijelölését követően az Eltávolítás gomb megérintésével eltávolíthatja a címzettet a listáról.

8

A címzettlistában szereplő nevek a billent yűzetet tar talmazó képernyő szövegsorába kerülnek. Tetszés szerint a billentyűzet
segítségével is megadhatja annak a címzettnek e-mail címét, mely nem szerepel a címjegyzékben. Ha elégedett a címzettlistával,
érintse meg az OK sor t.

9

A billentyűzetet tar talmazó képernyőn érintse meg az OK sor t.

10

Ha szükséges, fejezze be a Másolatot kap: és Tárgy: mezők kitöltését a Küldés e-mailben képernyőn. A címzettek listájának
megtekintéséhez érintse meg a Címzett: sorban található lefelé mutató nyilat.

11

Érintse meg az OK sor t.

12

Kövesse a grafikus kijelző állapotsorában megjelenő utasításokat.

background image

3 Digitális küldés

35

További információ

HUWW