HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Dokumentumok küldése

background image

Dokumentumok küldése

A készülék 600 képpont/hüvelyk (ppi) felbontásban olvas be. Fekete-fehér és színes eredeti példányok lapolvasására is van lehetőség.
Az eredeti dokumentumokat a lapolvasó üvege vagy az automatikus lapadagoló (ADF) segítségével is beolvashatja. A lapolvasó üvegére
bármilyen méretű médiát helyezhet, beleér tve a nem szabványos dokumentumokat, könyveket, összetűzött dokumentumokat, előzőleg
hajtott dokumentumokat és fényképeket.

Választhatja az alapér telmezett beállításokat is, de módosíthatja is a lapolvasási preferenciákat és fájlformátumokat. Az alapér telmezett
beállítások a következők:színesPDF (az e-mail melléklet megtekintéséhez Adobe®

Acrobat®

viewer szof tveralkalmazásra lesz szükség)

Letter méretű eredeti példányokat a lapolvasó üvege vagy az ADF segítségével is küldhet

Letter méretű eredeti példányok gyári alapér telmezés szerinti beolvasásához és küldéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1

Helyezze a dokumentumot beolvasni kívánt felével lefelé a lapolvasó üvegére.

A grafikus kijelző érintőképernyőjén:

2

Érintse meg a Opciók küldése sor t.

A Küldési opciók ablak felváltja a Másolási beállítások ablakot. A Kicsinyítés/Nagyítás opciók eltűnnek, mer t nem vonatkoznak a
küldésre.

3

Érintse meg az E-mail sor t.

4

Érintse meg a Feladó: lehetőséget, majd a felbukkanó billentyűzet segítségével adja meg e-mail címét.

Megjegyzés

Érintse meg

az elvétett karakterek törléséhez.

5

Érintse meg a Címzett: sor t, majd adja meg a címzett e-mail címét.

6

Érintse meg a Másolatot kap: sor t, majd tetszés szerint adjon meg további címzetteket. Ha titkos másolatot kíván küldeni egy
e-mail címre, érintse meg a BCC: sor t, majd adja meg a címzettet.

7

Érintse meg a Tárgy: sor t, majd adja meg az e-mail tárgyát.

8

Érintse meg az OK sor t.

9

Nyomja meg a

S

TAR T

gombot.

A kezelőpanel állapotsora ekkor a következőt mutatja: Digitális küldési feladat feldolgozása folyamatban.

background image

3 Digitális küldés

32

A digitális küldés alapvető tudnivalói

HUWW

Beállítások módosítása

Dokumentum küldése előtt módosíthatja a következő beállításokat:Lapolvasási preferenciák: Válasszon a Fekete-fehér vagy Színes opciók közül.Fájltípus: Válasszon a PDF, TIFF, MTIFF vagy JPG formátumok közül.

A fájlokat az alábbi fájlformátumok bármelyikében elküldheti e-mailben:PDF: A PDF fájlformátum az alapér telmezett beállítás, és összességében a legjobb szöveg- és képminőséget biztosítja.
Azonban a fájlok megtekintéséhez a címzettnek Adobe Acrobat viewer szof tveralkalmazásra lesz szüksége. Ez a fájlformátum
egy e-mail mellékletet hoz létre, mely minden beolvasott oldalt tar talmaz.JPG: Bár a JPG fájl kevésbé jó minőséget eredményez, mint a PDF, a címzett viszont könnyedén megtekintheti
internetböngészőjén keresztül. Ez a fájlformátum minden beolvasott oldalt külön e-mail mellékletként tárol. A JPG fájlokat a
címzett szerkesztheti és számos különböző programba impor tálhatja.TIFF: A TIFF szabványos fájlformátum, mely jól illeszkedik számos számítógépes alkalmazáshoz, és a címzett szerkesztheti is.
Ez a fájlformátum minden beolvasott oldalt külön e-mail mellékletként tárol.MTIFF: Az MTIFF egy többoldalas TIFF formátum, mely a több beolvasott oldalt egy e-mail mellékletként kezeli.

Megjegyzés

Az MTIFF és PDF fájlokat kisebb részekre is bonthatja, ha a hálózat korlátozza az e-mail mellékletként elküldhető fájlméreteket.

Dokumentum küldése több címzettnek

1

Helyezzen egy dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy az automatikus lapadagolóba (ADF).

2

Érintse meg a Opciók küldése sor t.

3

Érintse meg az E-mail sor t.

4

Érintse meg a Feladó: sor t, majd a felbukkanó billentyűzet segítségével adja meg saját e-mail címét.

5

Érintse meg az Címzett: sor t, majd adja meg a címzett e-mail címét. Miután beír ta az első e-mail címet, a billent yűzetet tar talmazó
képernyőn érintse meg az Enter gombot egy pontosvessző beszúrásához, majd folytassa a következő e-mail címmel.

6

A címzettek listájának megtekintéséhez érintse meg a Címzett: sorban található lefelé mutató nyilat.

7

Érintse meg a Másolatot kap: sor t, majd tetszés szerint adjon meg további címzetteket. Ha titkos másolatot kíván küldeni egy
e-mail címre, érintse meg a BCC: sor t, majd adja meg a címzettet.

background image

3 Digitális küldés

33

A digitális küldés alapvető tudnivalói

HUWW

8

Érintse meg a Tárgy: sor t, majd adja meg az e-mail tárgyát.

9

Érintse meg az OK sor t.

10

Nyomja meg a

S

TAR T

gombot.

Az automatikus kitöltés funkció használata

Amikor a Küldés e-mailben funkció használatakor kitölti a Címzett, Másolatot kap vagy Feladó képernyőket, az automatikus kitöltés
funkció aktiválódik. Miközben a kívánt címet vagy nevet írja be a billent yűzetet tar talmazó képernyő segítségével, a készülék
automatikusan folytat keresést a címjegyzékben, és megjeleníti az első egyező címet. Ekkor az Enter sor megérintésével jóváhagyhatja
a felajánlott címet, vagy tovább gépelheti a nevet, míg az automatikus kitöltés funkció nem találja meg a megfelelő címet. Ha egy olyan
karakter t ad meg, mely nem egyezik a listában szereplő egyetlen tétellel sem, az automatikus kitöltéssel megjelenített szöveg eltűnik,
jelezve, hogy az aktuálisan megadott cím nem szerepel a címjegyzékben.

background image

3 Digitális küldés

34

A címjegyzék használata

HUWW