HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - További információ

background image

További információ

Az SMTP és LDAP szer verek IP-címeire és a készülék digitális küldéshez tör ténő konfigurálására vonatkozóan lásd:

„Digitáliskézbesítés-beállítási segédprogram”, 258. oldal

.

background image

3 Digitális küldés

36

További információ

HUWW

background image

4 Készülékről indított másolás

37

Áttekintés

HUWW

4