HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Szoftver Macintoshszámítógépekhez

background image

Szoftver Macintosh számítógépekhez

Apple LaserWriter illesztőprogram, 8.6 vagy újabb verzió

Az Apple LaserWriter 8.6 illesztőprogram a Mac operációs rendszer része, illetve közvetlenül az Apple-től is beszerezhető.

PostScript Printer Description Files (PPD-k) és Printer Dialog Extension (PDE-k)

Az OS 9 és korábbi verziókhoz gyár tott PPD-k a LaserWriter 8.6 nyomtatóillesztő-programmal együtt hozzáférnek a nyomtató
jellemzőihez, és biztosítják a számítógép és a termék közötti kommunikációt. A PPD-k és más szof tverek telepítőprogramját a
CD-lemezen találja. Használja a számítógéphez kapott Apple LaserWriter 8.6 verziójú illesztőprogramot.

Az OS X rendszerhez PDE-ket használjon.

HP LaserJet Utility (Macintosh)

HP LaserJet Utility segédprogram segítségével vezérelheti az illesztőprogrammal nem elérhető funkciókat. A Macintosh számítógépen
az illusztrált képernyőkkel a nyomtatófunkciók kiválasztása egyszerűbb, mint valaha. Használja a HP LaserJet Utilit y segédprogramot az
alábbi feladatokra:a nyomtató kezelőpanel üzeneteinek testreszabásaa nyomtató elnevezése, hálózati zónához rendelése, fájlok és betűkészletek letöltése, valamint a legtöbb nyomtatóbeállítás
módosításajelszó megadása a készülékhezbizonyos funkciók kiiktatása a készülék kezelőpaneljén a számítógépről, a jogtalan hozzáférés megelőzése érdekében. (Lásd a
termékszof tver súgóját)a termék konfigurálása és internetprotokollal (IP) tör ténő használataa merevlemez vagy a gyorsmemória inicializálásabetűkészletek kezelése a véletlen elérésű tárban (RAM), merevlemezen vagy gyorsmemóriábanfeladatvisszatar tó funkciók támogatása

További információt a HP LaserJet Utilit y szof tver súgójában talál.

Betűkészletek

Nyolcvan képernyő-betűtípus van telepítve, melyek megfelelnek a termékben honos PS betűtípusoknak.

background image

1 Kezdeti lépések

20

Súgórendszer

HUWW