HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Áttekintés

background image

Áttekintés

A kezelőpanel menüelrendezése úgy van beállítva, hogy az összes felhasználó által használt menük láthatóak legyenek, ugyanakkor a
rendszergazdák által használtak védettek maradjanak. A végfelhasználók jellemzően a lista első három menüjét használják. A
rendszergazdák és szer viztechnikusok a többi elemet használják, melyek személyi azonosítóval (PIN) védhetők.

A legtöbb rutinszerű nyomtatási feladatot el lehet végezni a számítógépről az illesztőprogramon vagy a szof tveralkalmazáson keresztül.
ĺgy lehet a nyomtatót a legkényelmesebben vezérelni, és a nyomtató kezelőpaneljének beállításait is felül lehet bírálni. Nézze meg a
szof tverhez tar tozó súgófájlokat, vagy keressen további információkat az illesztőprogram elérésére vonatkozóan a következő
fejezetben:

„Nagyobb rugalmasságot biztosító hasznos szof tver”, 14. oldal

. Ha egy menü vagy egy elem nem érhető el, akkor az vagy

nem létezik az adott termékhez, vagy a rendszergazda letiltotta a funkciót. (A kezelőpanelen ez olvasható: HOZZÁFÉRÉS
MEGTAGADVA MENÜK ZÁROLVA

. Forduljon a hálózati rendszergazdához.

Megjegyzés

(Az illesztőprogram és a szof tverparancsok felülírják a készülék kezelőpaneljén megadott beállításokat.)

A kezelőpanelről nyomtathat egy menütérképet, amely a kezelőpanel menü jelenlegi beállításait és elrendezését mutatja (Lásd:

„Menütérkép”, 176. oldal

).

A kezelőpanelen a ténylegesen a készülékre telepített opcióktól függően további menüpontok is megjelenhetnek.

Ez a függelék a készülék minden lehetséges tételét és ér tékét felsorolja. (Az alapér telmezés szerinti ér tékek az „Elem” oszlopban
vannak feltüntetve.)

Megjegyzés

A HP kimeneti eszközökkel kapcsolatos további információkér t lásd a készülékhez mellékelt használati útmutatót.

background image

B Kezelőpanel menük

194

Áttekintés

HUWW

Ebben a függelékben az alábbiak találhatók meg:Feladat visszakeresése menü

az eszközön tárolt feladatokat jeleníti meg. A feladatok felhasználók és feladatnevek szerint

szerepelnek. A feladatok tárolásával kapcsolatos tudnivalókér t lásd:

„Feladatvisszatar tási funkciók” a(z) 73

oldalon.Információs menü

nyomtatható menütérképet és egyéb információs oldalakat sorol fel.Papírkezelés menü

lehetővé teszi a felhasználó számára a papír típus (és papírméret, ha a készülék nem érzékelte) beállítását a

készülék minden tálcájához.Eszközbeállítás menü

lehetővé teszi a rendszergazdáknak az alapér tékek, I/O por tok, diagnosztikák és alaphelyzetbe állítások

megadását.Nyomtatás almenüNyomtatási minőség almenüRendszerbeállítás almenüI/O almenüAlaphelyzetbe állítás almenü

background image

B Kezelőpanel menük

195

Feladat visszakeresése menü

HUWW