HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Alaphelyzetbe állítás almenü

background image

Alaphelyzetbe állítás almenü

Megjegyzés

Körültekintéssel használja ezt a menüt. Elveszítheti a pufferelt oldaladatokat vagy a készülék konfigurációs beállításait, amikor
ezeket a tételeket kiválasztja. Csak a következő körülmények esetén állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót:Vissza akar térni a nyomtató alapér telmezés szerinti beállításaihoz.A készülék és a számítógép közötti kommunikáció megszakadt.Problémák adódtak egy por ttal.

Az Alaphelyzetbe állítás almenü a készülék összes memóriáját törli, míg a

V

ISSZAÁLLÍTÁS

gomb csak az aktuális feladatot törli.

Tétel

Magyarázat

GYÁRI ÉRTÉKEK

VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a tétel egy egyszerű alaphelyzetbe állítást hajt végre, és visszaállítja a legtöbb gyári
(alapér telmezett) beállítást. Ez az elem az aktív I/O bemeneti pufferét is törli. Az e-mail átjárók nem
változnak, és a helyi címjegyzék nem törlődik.

Egy nyomtatási feladat közben a memória alaphelyzetbe állítása adatvesztéssel járhat.

Ez az elem nem érinti a HP Jetdirect nyomtatószer ver (ha telepítve van) hálózati beállításait.

KARBANTARTÁSI

ÜZENET TÖRLÉSE

Ez a tétel csak a NYOMTATÓ-KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES üzenet után jelenik meg.

KI

: A NYOMTATÓ-KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES üzenet törlődik. Amennyiben nem cseréli ki a

nyomtató karbantar tási készletét, kb. 17 500 oldal nyomtatása után ismét megjelenik a
NYOMTATÓ-KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES

üzenet.

Az üzenetet csak akkor törölje, ha a nyomtató szükséges karbantar tása végrehajtásra került. Ha a
kívánt karbantar tás nem tör ténik meg, a nyomtató teljesítőképessége csökkenni fog.

További információkér t lásd:

„ A készülék karbantar tása”, 87. oldal

.

background image

B Kezelőpanel menük

225

Eszközbeállítás menü

HUWW

POWERSAVE

(ENERGIATAKARÉKOS)

Ez az elem lehetővé teszi a felhasználó számára az ENERGIATAKARÉKOS üzemmód BE- és
KI-kapcsolását. Ha az ENERGIATAKARÉKOS üzemmód állása KI, a készülék soha nem kapcsol
PowerSave üzemmódba, és egy elem mellett sem jelenik meg csillag, amikor a felhasználó beírja az
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI IDŐ

menüelemet. Az ENERGIATAKARÉKOS beállítás alapér téke BE.

KOCSI LEZÁRÁSA

Ez az elem lehetővé teszi a lapolvasó fej rögzítését a készülék szállításakor.

CÍMJEGYZÉK TÖRLÉSE

Ez az elem lehetővé teszi a helyi címjegyzék összes bejegyzésének eltávolítását.

Tétel

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

226

Eszközbeállítás menü

HUWW

background image

C A nyomtatómemória és bővítése

227

Áttekintés

HUWW

C