HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - I/O almenü

background image

I/O almenü

Az I/O (bemenet/kimenet) menü beállításai befolyásolják a készülék és a számítógép közötti kommunikációt.

Tétel

Értékek

Magyarázat

I/O

IDŐTÚLLÉPÉS=15

5

- 300

Ezzel adhatja meg az I/O időtúllépési periódust másodpercekben. (Az I/O időtúllépés
azt az időt jelenti másodpercekben, amennyit a készülék vár, mielőtt befejezne egy
nyomtatási feladatot.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a legjobb teljesítménynek megfelelően állítsa be az
időtúllépést. Ha más por tokról is érkezik adat egy nyomtatási feladat teljesítése
közben, akkor állítsa az időtúllépést hosszabbra.

KÉZBESÍTÉSI

ÁTJÁRÓK KERESÉSE

Egy ér vényes SMTP-szer ver vagy LDAP-szer ver keresését indítja el a hálózaton. Az
AUTOMATIKUS FELISMERÉS

a két címet is beállítja az ér vényes szer verek

megtalálása után.

SMTP-ÁTJÁRÓ

SMTP-

SZERVER

A készülékről küldött e-mail üzeneteket feldolgozó SMTP-szer ver Internet Protocol
(IP) címe.

Ezt a címet be kell állítani az e-mail funkcióhoz.

LDAP-ÁTJÁRÓ

LDAP-

SZERVER

A készülékről küldött e-mail üzenetekhez használható címjegyzéket szolgáltató
LDAP-szer ver IP címe.

Ez az IP-cím opcionális.

KÜLDÉSI ÁTJÁRÓK

TESZTELÉSE

Ér vényesíti a beállított szer vereket.

background image

B Kezelőpanel menük

219

Eszközbeállítás menü

HUWW

Párhuzamos bemenet almenü

Tétel

Értékek

Magyarázat

NAGYSEBESSÉGŰ

IGEN

NEM

Gyorsabb párhuzamos kommunikációval is fogadni tudja az adatokat, ami az újabb
számítógépekkel való kapcsolatnál használatos.

SPECIÁLIS

FUNKCIÓK=BE

BE

KI

Ki- vagy bekapcsolja a kétirányú párhuzamos kommunikációt. Az alapér telmezés
szerinti beállítás a kétirányú párhuzamos por t (IEEE-1284).

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a termék állapot-visszajelző üzeneteket küldjön a
számítógépnek. (A továbbfejlesztett párhuzamos funkciók bekapcsolása esetén a
váltás egyik nyelvről a másikra lelassulhat.)

background image

B Kezelőpanel menük

220

Eszközbeállítás menü

HUWW

EIO almenü

Az EIO (enhanced input/output - kibővített bemenet/kimenet) almenü csak akkor jelenik meg, ha EIO eszköz van telepítve a készülék
egyik EIO nyílásába (pl.: HP Jetdirect nyomtatószer ver). A menüben a tételek az adott üzembe helyezett tar tozéktól függnek. Ha a
termékben van egy HP Jetdirect nyomtatószer ver EIO kár t ya, akkor az EIO menüből konfigurálhat néhány alapvető hálózati paramétert.
Ezek és még egyéb paraméterek is beállíthatók a HP Web Jetadmin vagy más hálózati konfigurációs eszköz (pl. Telnet vagy a
beágyazott webszer ver böngészése) segítségével.

background image

B Kezelőpanel menük

221

Eszközbeállítás menü

HUWW

Tétel

Opciók

Értékek

Magyarázat

TCP/IP

ENGEDÉLYEZÉS

KONFIGUR-

ÁLÁSI

MÓDSZER

KÉZI

BEÁLLÍTÁSOK

BE

KI

BOOTP

DHCP

KÉZI

IP-CÍM

n.n.n.n

ALHÁLÓZATI

MASZK

m.m.m.m

SYSLOG

SZERVER

n.n.n.n

ALAPÉRTEL-

MEZETT

ÁTJÁRÓ

n.n.n.n

ÜRESJÁRATI

IDŐTÚLLÉPÉS

xx

Megadja, hogy a TCP/IP protokoll engedélyezve (BE) vagy tiltva
(KI) legyen.

Megadja, hogy a TCP/IP-beállítás automatikusan legyen-e
megadva egy hálózati szer verről a BootP (Bootstrap Protocol),
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) használatával, vagy
manuálisan tör ténjen az EIO almenüből.

Hozzáférést biztosít azokhoz a paraméterekhez, amelyek
manuálisan beállíthatók a kezelőpanelről. A manuális beállításhoz a
KONFIGURÁLÁSI MÓDSZER

opciónak KÉZI állásban kell lennie.

A készülék egyedi IP-címe, ahol az n ér téke 0 és 255 között lehet.

A készülék alhálózati maszkja, ahol az m ér téke 0 és 255 között
lehet. A maszk az IP-címekre lesz alkalmazva az alhálózatok és a
csomópontok azonosítása céljából.

A syslog üzenek fogadásához és naplózásához használt syslog
szer ver IP-címe.

A többi hálózattal folytatott kommunikációhoz használt átjáró vagy
útvonalválasztó IP-címe.

Az időtúllépés ér téke (másodpercben), miután egy üresjárati TCP
nyomtatási adatkapcsolat automatikusan lezárásra kerül. Az
alapér telmezett ér ték 270 másodperc. A 0 ér ték letiltja az
itőkorlátot.

background image

B Kezelőpanel menük

222

Eszközbeállítás menü

HUWW

IPX/SPX

ENGEDÉLYEZÉS

KERETTÍPUS

SOURCE

ROUTING

BE

KI

AUTOMATIKUS

EN_8023

EN_II

EN_8022

EN_SNAP

TR_8022

TR_SNAP

AUTOMATIKUS

KI

MINDEN

ÚTVONAL

EGY ÚTVONAL

Megadja, hogy az IPX/SPX protokollhalmaz engedélyezve (BE)
vagy tiltva (KI) legyen.

Kiválasztja a hálózat kerettípus-beállítását

AUTOMATIKUS

(alapér ték) automatikusan beállítja és korlátozza a

hálózaton felismer t keret (frame) típust az első érzékelés alapján.

Csak Ethernet hálózatok esetén a kerettípus választék a következő
típusokat tar talmazza: EN_8023, EN_II, EN_8022 és EN_SNAP.

Csak Token Ring hálózatok esetén, a kerettípus-választék a
következő típusokat tar talmazza: TR_8022, TR_SNAP.

Csak Token Ring hálózatok esetén adja meg a NetWare Token Ring
Source Routing paraméter t.

AUTOMATIKUS

(alapér ték): A hálózaton szükséges

forrás-irányítási típust a rendszer automatikusan felismeri.

KI:

Minden csomag küldése forrás-irányítás nélkül tör ténik, és

csak ugyanarról a ringről érkező csomagok kerülnek fogadásra.

MINDEN ÚTVONAL

és EGY ÚTVONAL: Minden csomag küldése

forrás-irányítással tör ténik (szétküldés, ha az útvonal nem ismer t).

APPLETALK

ENGEDÉLYEZÉS

BE

KI

Csak Ethernet hálózat esetén, megadja, hogy az AppleTalk
protokoll engedélyezve (BE) vagy tiltva (KI) legyen.

DLC/LLC

ENGEDÉLYEZÉS

BE

KI

Megadja, hogy a DLC/LLC protokollhalmaz engedélyezve (BE)
vagy tiltva (KI) legyen.

Tétel

Opciók

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

223

Eszközbeállítás menü

HUWW

KAPCSOLÓDÁSI

SEBESSÉG

AUTOMATIKUS

10T FÉL

10T TELJES

100TX FÉL

100TX

TELJES

Csak Ethernet hálózat esetén, beállítja a HP Jetdirect 10/100TX
nyomtatószer ver hálózat kapcsolódási sebességét és
kommunikációs üzemmódját. Az alapbeállítás az AUTOMATIKUS,
amellyel a készülék automatikusan beállítja magát a hálózat
kapcsolati sebességéhez (10 vagy 100 Mbps) és kommunikációs
üzemmódjához (fél vagy teljes duplex).

Tétel

Opciók

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

224

Eszközbeállítás menü

HUWW